IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Start 1 januari 2024.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen op 14 mei 2019.

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen van april 2022

Consultatieversie Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (per dec 2021)

14 maart 2023 stemt de Eerste Kamer met 41 stemmen voor invoering Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

26 januari 2023 Hugo de Jonge stelt voor om 1 januari 2024 Omgevingswet te laten starten

14 november 2022, Hugo de Jonge beantwoordt nadere vragen EK commissie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

14 oktober 2022 Hugo de Jonge biedt uitstel aan tot 1 juli 2023.

12 juli 2022 Eerste Kamer bij stemming de motie Rietdijk aangenomen

12 april 2022 Tweede Kamer motie Minhas aangenomen

Update 1 februari 2022 => start (voorstel) per 1 oktober 2022 of 1 januari 2023

Update 27 mei 2021 => start (voorstel) per 1 juli 2022

Update 9 maart 2019 => 23 april 2019 derde termijn Eerste Kamer

update 25 maart 2019 => beantwoording vragen van Eerste kamer door Ollongren
update 23 januari 2019 => behandeling in de Commissie BiZa van de Eerste Kamer
update 6 december 2018 => behandeling in de Tweede Kamer (wederom)
update 1 mei 2017 => publicatie AMvB Besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen
update 7 maart 2017 => Eerste Kamer behandelt (Wettekst van de Eerste Kamer) en gaat 4 april verder
update 21 februari 2017 => Wetsvoorstel aangenomen Tweede Kamer
update 15 september 2016 => update planning Wetsvoorstel

Met de komende wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt een nieuw stelsel geïntroduceerd, waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik dient te worden gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften kan worden voldaan. Voorts wordt voorzien in enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek ter versterking van de privaatrechtelijke positie van de bouwconsument.

Doel van de regeling: Verbetering van de kwaliteitsborging voor het bouwen en versterking van de positie van de bouwconsument.

Onderstaand treft u veel vragen aan die gesteld worden. Staat uw vraag er niet bij, stel hem aan ons en we gaan trachten deze te beantwoorden en daarna op te nemen in deze lijst.

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in?

Wanneer gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in?

Wie/wat is de Toelatingsorganisatie?

Wie/wat is een instrumentaanbieder?

Wie/wat is een instrument?

Wie/wat is een kwaliteitsborger?

Wat zijn de opleidingseisen GK1 Wkb?

Wat is de verklaring van de kwaliteitsborger?

Wat is Gevolgklasse 1? (bijgewerkt)

Wat is Gevolgklasse 2?

Wat is Gevolgklasse 3?

Hoe word je kwaliteitsborger?

Wilt u exact weten wat het verloopt van de internetconsultatie van de overheid is geweest? Klik dan hier voor de verwijzing naar overheid.nl

Wilt u weten wat de kwartiermakers van deze Wet doen? Klik dan hier voor de stichting iKB

Hoe lang moeten we nog wachten?

tot aan start Wkb 1 januari 2024

Werking Toelatingsorganisatie, Instrumentaanbieder en kwaliteitsborgerWerking Opdrachtgever bouwwerk, bevoegd gezag en kwaliteitsborger

Kwaliteitshandboek

Meer informatie over het kwaliteitshandboek voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit? Lees verder!

Handboek met twee bezoeken

Meer informatie over het BRL 5019 basisadvies voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit? Lees verder!

Advies op maat

Meer informatie over advies op maat over Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit? Lees verder!

icon box image

Kwaliteitshandboek direct bestellen

Bestel hier uw kwaliteitshandboek voor de BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ vanaf € 1.389.

icon box image

Offerte kwaliteitshandboek en twee bezoeken

Een prijsopgave aanvragen voor een verkort implementatietraject: 2 bezoeken op locatie en levering van het handboek BRL 5019.

icon box image

Offerte advies op maat

Een prijsopgave aanvragen voor een advies op maat bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem voor BRL 5019 ‘Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit’.