IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wat is Gevolgklasse 2?

Wat is Gevolgklasse 2?

Gevolgklasse 2, korte definitie

Alle bouwwerken die niet in gevolgklasse 1 vallen kunnen in gevolgklasse 2 vallen maar wel met de restricties.

Hierbij valt te denken aan bibliotheken, gemeentehuizen, onderwijsgebouwen, woongebouwen tot 70 meter hoogte.

Deze gevolgklasse bestrijkt op deze manier een breed spectrum aan verschillende typen bouwwerken en gebruik.

noot: deze beschrijving is nog niet definitief. Deze gevolgklasse blijft vooralsnog het reguliere publieke traject volgen van vergunningverlening, toezicht en handhaving van bevoegd gezag.

Wkb1Wkb2

Indeling in gevolgklassen

Het voornemen is om uit te gaan van een indeling van bouwwerken op basis van de twee aspecten met de grootste directe gevolgen voor gebruikers in geval van falen van een bouwwerk: constructieve veiligheid en brandveiligheid. De indeling in gevolgklassen ‘laag – middel – hoog’ wordt op basis van deze twee aspecten bepaald. Op deze manier kan de basisindeling van gevolgklassen langs de volgende lijn worden uitgewerkt:

  • Laag, gevolgklasse 1: kans op beperkte maatschappelijke of persoonlijke gevolgen, als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.
  • Midden, gevolgklasse 2: kans op maatschappelijke of persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.
  • Hoog, gevolgklasse 3: kans op aanzienlijke maatschappelijke of persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan.

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.