IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1 KHB, 2 Bezoeken => BRL 6000 snelle opzet

Snelle opzet implementatie met basis kwaliteitshandboek

BRL 6000: ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemenbrl 6000-21

Het maken, opstellen en implementeren van kwaliteitshandboeken is een lastige materie. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Een kwaliteitshandboek is een welkome als aanvulling op de interne kwaliteit. Het beschrijven van de processen en werksituatie dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. Met twee bezoeken op locatie geven wij de benodigde informatie om zelf het handboek en de implementatie op een juiste manier uit te voeren.

  • Twee bezoeken en KHB BRL 6000, € 2.249,00(1)

Indien u inzicht wenst te hebben in uw kosten voor deze verkorte implementatie, vul dan het formulier in en u ontvangt een prijsopgave.

Samen met het basis KHB en twee bezoeken op locatie, begeleiden wij u om het kwaliteitshandboek te vervolmaken naar een voor uw organisatie te gebruiken document, inclusief instructie voor implementatie en interne controle. U voert de werkzaamheden uit samen met onze medewerkers. Hiermee zijn de kosten laag en de opbrengst hoog. U bepaalt zelf hoeveel tijd en wanneer u de tijd spendeert.

ROWIQ Advies heeft speciaal voor de BRL 6000 de verkorte implementatie met een basis kwaliteitshandboek (KHB) ontwikkeld. Deze verkorte ondersteuning bestaat uit twee bezoeken en het basis KHB met alle procedures die gevraagd worden vanuit de BRL. Voorzien van de benodigde formulieren en schema’s. Het basis handboek (KHB) wordt gekenmerkt doordat deze is ontwikkeld ten behoeve van het proces van uitvoeren van straatwerk binnen de organisatie. Dit handboek is voorzien van alle basis eisen zoals deze zijn gesteld in deze BRL 6000, dus inclusief formulieren voor interne controle en verbetering.

Tijdens de twee bezoeken wordt meer dan voldoende informatie gegeven voor het werken conform de BRL 6000. Naast de inventarisatie hoe de huidige werkwijze is als het gaat om het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen, kijken we samen naar de integrale benadering van straatwerk. Uiteindelijk bekijken we dossiers om te zien of de nieuwe werkwijze zijn vruchten afwerpt.

Wat kunt u doen met de verkorte implementatie?

Met deze bezoeken en het kwaliteitshandboek kunt u zelf de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om het proces van opname binnen de organisatie goed te laten verlopen. De aanpassingen die u nog moet verrichten zijn:

  • toevoegen van het organogram,
  • toevoegen van de projectorganisatie,
  • twee projecten uitvoeren op basis van BRL 6000-21
  • uw werkwijze van toetsen vertalen in het KHB,
  • de juiste personen benoemen bij de juiste functies,
  • bekend maken aan alle betrokken medewerkers,
  • controleren of gewerkt wordt zoals vastgelegd.

Indien de bovenstaande stappen zijn voltooid, bent u gereed om de certificatie aan te vragen.

De kwaliteitshandboeken zijn voor organisaties die uitvoering geven aan deze processen. Bij de bestelling zal hierop worden gecontroleerd.

[1] De genoemde kosten zijn inclusief twee bezoeken van drie uur, een uur voor- en nabereiding per bezoek, excl BTW, reistijd en -kilometers voor het jaar 2023. De totale kosten worden vooraf kenbaar gemaakt.