IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

TÜV NORD Wkb Partner kwaliteitshandboek

Wkb Partner kwaliteitshandboek voor deelname Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het opstellen van een Wkb Partner kwaliteitshandboek voor uw bedrijf is lastige materie en tegelijkertijd tijdrovend. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Wat moet je concreet toetsen? Met welke procedures moet je rekening houden? Met het Wkb Partner kwaliteitshandboek van ROWIQ Advies legt u de basis voor een gedegen kwaliteitssysteem binnen uw organisatie. En kunt u aan de slag met het erkenningstraject om TÜV NORD Wkb Partner te worden. De basis om te voldoen aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor uw deelgebied(en) en indien gewenst ingehuurd te kunnen worden door de kwaliteitsborger (uiteraard niet voor uw eigen werk).
Hiermee te gebruiken om zelf aan te tonen naar uw opdrachtgever dat uw advies / bouwwerkzaamheden voldoen aan de de eisen van het Bbl. U beoordeelt uw eigen werk en wordt daarmee leverancier voor de kwaliteitsborger.

VOOR WIE?

Het kwaliteitshandboek Wkb Partner is bedoeld voor die organisaties, (architect, adviesbureau, constructeur of aannemer) die zich bezighouden met Kwaliteitsborging voor het bouwen als dan niet in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor private en/of professionele opdrachtgevers.

Procesbeschrijving en kwaliteitscontroles

Het beschrijven van de processen en werksituatie in het kwaliteitshandboek dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht met betrekking tot het borgen van kwaliteit voor het bouwen al dan niet in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Controles zijn goed uit te voeren op basis van objectieve criteria. Immers, in het kwaliteitshandboek ligt vast hoe er gewerkt moet worden om de ontwikkelde / geadviseerde gegevens voor de kwaliteitsborger te beoordelen.

Aan de slag met het kwaliteitshandboek Wkb Partner van ROWIQ Advies

ROWIQ Advies heeft speciaal voor de Wkb Partner het basis TÜV NORD Wkb Partner kwaliteitshandboek ontwikkeld. Dit handboek omvat alle vereiste procedures vanuit de erkenningsregeling. Voorzien van de benodigde formulieren en schema’s. Het basishandboek wordt gekenmerkt doordat dit is ontwikkeld voor het proces van kwaliteitsborging voor het bouwen binnen de organisatie. Het handboek is voorzien van alle basiseisen zoals deze zijn gesteld in de erkenningsregeling, dus inclusief formulieren voor interne controle en verbetering.

Met het kwaliteitshandboek voor de erkenningsregeling kunt u zelf de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om het systeem van toetsen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving binnen uw bedrijf goed te borgen. De aanpassingen die u nog moet doorvoeren, zijn:

  • organogram toevoegen;
  • projectorganisatie beschrijven en toevoegen;
  • Aanvullen met te gebruiken protocollen;
  • uw werkwijze van toetsen beschrijven in het kwaliteitshandboek;
  • de juiste personen benoemen bij de juiste functies;
  • alle betrokken medewerkers informeren over het kwaliteitssysteem;
  • controleren of gewerkt wordt zoals is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen met behulp van het kwaliteitshandboek Wkb Partner van ROWIQ, kunt u zich aanmelden voor het toelatingsonderzoek voor het erkenningstraject om TÜV NORD Wkb Partner te worden.

Laatste nieuws

TÜV NORD Wkb Partner erkenningsregeling gratis downloaden, nog even geduld...