IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL9500 Energieprestatie gebouwen

BRL 9500: van Kwaliteitshandboek =>
naar volledige implementatie.

De beoordelingsrichtlijn BRL9500 voor het BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het NL-EPBD®-procescertificaat voor ‘ENERGIEPRESTATIE GEBOUWEN’ kent een vier-tal delen, te weten:
  1. W. voor Woningen en woongebouwen
  2. U. voor Utiliteitsgebouwen
  3. MWA-W maatwerkadvies woningen en woongebouwen
  4. MWA-U maatwerkadvies utiliteitsgebouwen
Met de komst van de NTA 8800 (Nederlandse Technische Afspraak voor energieprestatie van gebouwen – bepalingsmethode), is ook de BRL 9500 aangepast.
Deze twee BRllen zijn per 1 juli 2020 certificeerbaar. Per 1 janauri 2021 treedt de BENG in werking. Dit houdt in dat de methode om te komen tot energieprestatie berekend wordt op basis van software die de BENG uitrekent op basis van de NTA 8800.
De twee MWA BRLlen zijn per 1 juli 2023 certificeerbaar. Klik hiernaar voor het gratis downloaden van deze versies.
De BRL9500 wordt gemaakt en beheerd door de Installq. De onafhankelijke stichting heeft in de markt een breed draagvlak, waaronder installateurs, opdrachtgevers en overheid.” Bron installq.nl
ROWIQ Advies heeft een aantal producten en diensten ontwikkeld om u bij te staan om te komen tot kwaliteit. Uw organisatie heeft de kennis van het energieprestatie advisering, energielabels en maatwerkadviezen , wij van implementatie en onderhoud van het kwaliteitssysteem.