IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL9500 Energieprestatieadvisering

BRL 9500: van Kwaliteitshandboek =>
naar volledige implementatie.

De beoordelingsrichtlijn BRL9500 voor het NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO®-, respectievelijk het NL-EPBD®-procescertificaat voor ‘ENERGIEPRESTATIEADVISERING’ kent inmiddels een 7-tal delen, te weten:
0. algemeen deel
1. energie-index, bestaande woningen en woongebouwen,
2. EPA-maatwerkrapport, bestaande woningen,
3. energielabel, utiliteitsgebouwen, basismethode,
4. EPA-maatwerkrapport, bestaande utiliteitsgebouwen,
5. (nieuw per 1 september 2016) rapport netto warmte vraag, woningen en woongebouwen, en
6. energielabel, utiliteitsgebouwen, detailmethode. 
De BRL9500 wordt gemaakt en beheerd door de Installq. “InstallQ – ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL in januari 2019 – is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de markt een breed draagvlak, waaronder installateurs, opdrachtgevers en overheid.” Bron installq.nl
Deel 5 is per sept 2016, het deel waarvan nu bij wet is vastgelegd dat deze per 1 september 2016 ingaat. Dit houdt in dat woningen van verhuurders een vergoeding kunnen krijgen als deze energiezuinig zijn. De zogenaamde NOM-woning (nul-op-de-meter) of BENG (bijna energie neutraal gebouw).
ROWIQ Advies heeft een aantal producten en diensten ontwikkeld om u bij te staan om te komen tot kwaliteit. Uw organisatie heeft de kennis van het energieprestatie advisering, energielabels en maatwerkadviezen , wij van implementatie en onderhoud van het kwaliteitssysteem.