IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 6000 kwaliteitshandboek: ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen

Maken, opstellen BRL 6000 kwaliteitshandboek

Het maken en opstellen van een BRL 6000 kwaliteitshandboek is voor de organisatie een lastige materie. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Een BRL 6000 kwaliteitshandboek is een welkome als aanvulling op de interne kwaliteit.

Het beschrijven van de processen  en werksituatie dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid  in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Controles zijn goed uit te voeren op basis van objectieve criteria. Immers ligt vast hoe gewerkt moet worden.

ROWIQ Advies heeft speciaal voor de BRL 6000 een basis BRL 6000 kwaliteitshandboek (KHB) ontwikkeld. Dit basis KHB bestaat uit alle procedures die gevraagd worden vanuit de BRL. Voorzien van de benodigde formulieren en schema’s. Het basis handboek (KHB) wordt gekenmerkt doordat deze is ontwikkeld ten behoeve van het proces van ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen binnen de organisatie. Dit handboek is voorzien van alle basis eisen zoals deze zijn gesteld in deze BRL 6000, dus inclusief formulieren voor interne controle en verbetering.

  • BRL 6000 kwaliteitshandboek  voor deel 00 en 21, vanaf € 1.501,00*

winkelkar

Klik op de kar indien u dit kwaliteitshandboek digitaal wenst te ontvangen

Wat kunt u doen met het ontvangen KHB?

Met dit kwaliteitshandboek kunt u zelf de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om het systeem van toetsen binnen de organisatie goed te laten verlopen.  De aanpassingen die u nog moet verrichten zijn:

  • toevoegen van het organogram,
  • toevoegen van de projectorganisatie,
  • uw werkwijze van de opnamen vertalen in het KHB,
  • de juiste personen benoemen bij de juiste functies,
  • bekend maken aan alle betrokken medewerkers,
  • controleren of gewerkt wordt zoals vastgelegd.

Indien de bovenstaande stappen zijn voltooid, bent u gereed om de certificatie aan te vragen.

*bedragen zijn exclusief BTW, op basis van het Light abonnement met 50 gebruikers.