IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Voor de liefhebbers, OW en Wkb.

Hieronder hopen wij u uit te leggen hoe de Wkb in de OW is verwerkt.

Middels het Huis van Omgevingsrecht is de opbouw te zien.

Omgevingswet (Ow)

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Omgevingsbesluit (Ob)

Omgevingsregeling(Or)

De link naar de documenten (deze zijn afkomstig van wetten.nl) hebben de volgende data:

  • Omgevingswet 01-01-2024
  • Besluit activiteiten leefomgeving 01-01-2024
  • Besluit bouwwerken leefomgeving 01-01-2024
  • Besluit kwaliteit leefomgeving 01-01-2024
  • Omgevingsbesluit 01-01-2024
  • Omgevingsregeling 01-01-2024

(zodra er nieuwe versies zijn zullen wij deze hier publiceren, laatst bijgewerkt 04-01-2024)

De Wkb is opgebouwd uit een vergelijkbaar stelsel.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb)

Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen (Rkb)

Het Bkb bevat alle eisen vertaald vanuit de Wkb. Deze eisen zijn verwerkt in de volgende onderdelen van het niveau van besluit van Ow.

Bbl art 2.15, kwaliteitsverklaringen

Bbl art 2.16-2.21, Bouwactiviteiten GK1, Bouwmelding, Gegevens bouwmelding, gegevens verzoek bevoegd gezag, gereedmelding,

Bbl art 2.25-2.27, bouwwerken met en zonder dak, uitzonderingen

Bkl art 3.76-3.79, 3.87 werkzaamheden Instrumentaanbieder

Bkl art 3.80 Eisen Borgingsplan

Bkl art 3.81 wanneer geen gebruik instrument

Bkl art 3.82-3.86 Eisen kwaliteitsborger, verklaring

Ob art 10.26b-e Toelatingsorganisatie en registratie

De Rkb bevat alle eisen verlegd vanuit de Bkb. Deze eisen zijn verwerkt in de volgende onderdelen van het niveau van Or.

Or 3.51-3.54 Eisen aan de kwaliteitsborger, formulier verklaring bijlage IVK