IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 6000-25 Basisadvies

BRL 6000-25: kwaliteitshandboek en twee adviesgesprekken op locatie

ROWIQ Advies biedt bedrijven een BRL 6000-25 basisadvies bestaande uit het kwaliteitshandboek voor de BRL 6000-25 en twee adviesbezoeken op locatie. Wij begeleiden u bij de realisatie van het kwaliteitshandboek voor uw organisatie, inclusief instructie en interne controle. U voert de werkzaamheden uit samen met onze adviseur om te komen tot een kwaliteitssysteem voor kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee zijn de kosten laag en de opbrengsten hoog. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wanneer inzet.

Voor wie?

Het kwaliteitshandboek BRL 6000-25 is bedoeld voor installateurs zich bezighouden met installatie, onderhoud, vervangen en in bedrijf stellen van gasverbrandingstoestellen. Voor werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen als ook collectieve verbrandingslucht toevoer- en rookgasafvoervoorzieningen.

Kwaliteitshandboek met adviesgesprekken al vanaf € 2.453,00

De genoemde kosten voor de BRL 6000-25 basisadvies zijn inclusief twee bezoeken van drie uur, een uur voorbereiding en opvolging per bezoek, exclusief btw, reistijd en -kilometers voor het jaar 2024. De totale kosten worden vooraf kenbaar gemaakt. Het kwaliteitshandboek wordt geleverd op ons platform Progresas.

Kwaliteitssysteem BRL 6000-25

Het basis kwaliteitshandboek is ontwikkeld voor het uitvoeren van kwaliteitsborging voor het bouwen binnen de organisatie. Het maken, opstellen en implementeren van zo’n kwaliteitshandboek is lastige materie. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Het handboek is een leidraad voor de kwaliteitszorg en kwaliteitsborging binnen uw bedrijf. Het beschrijven van de processen en werksituatie dragen bij aan een consistente manier van werken bij het uitvoeren van kwaliteitsborging voor het bouwen. Eenduidigheid en helderheid in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. Met twee bezoeken op locatie ondersteunen wij u bij de realisatie en implementatie van het kwaliteitshandboek BRL 5019.

Meer dan de BRL 6000-25 alleen!

Wilt u meer ondersteuning dan alleen de levering van een kwaliteitshandboek voor beoordelingsrichtlijnen? Wij helpen u. U bouwt op basis van aanwijzingen een eigen kwaliteitssysteem op. ROWIQ levert hiertoe het basishandboek en ondersteunt u via twee bezoeken op locatie. Kortom de BRL 6000-25  basisimplementatie.

Hoe werkt de BRL 6000-25 basisadvies?

Tijdens de twee adviesgesprekken op locatie wordt informatie en advies gegeven over het werken conform de BRL 6000-25. Naast de inventarisatie over de huidige werkwijze bij de ‘werkzaamheden aan Gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen en of Collectieve verbrandingslucht toevoer- en rookgasafvoervoorzieningen’, kijken we ook met u naar de integrale benadering van de aanvraagstukken. Uiteindelijk beoordelen we dossiers om te zien of de nieuwe werkwijze zijn vruchten afwerpt.

De adviesgesprekken op locatie ondersteunen u ook bij completeren van het basishandboek om het kwaliteitssysteem van toetsen binnen de organisatie te borgen. In het basis kwaliteitshandboek voert u zelf de op uw organisatie van toepassing zijnde specifieke projectorganisatie, procedures en controles zelf door. Hieronder valt o.a.:

  • het toevoegen van het organogram,
  • de beschrijving van de projectorganisatie
  • opstellen van werkformulieren uit de BRL 6000-25,
  • één project uitvoeren op basis van de BRL 6000-25
  • het vertalen van uw werkwijze van borging naar het kwaliteitshandboek,
  • het benoemen van de juiste personen bij de juiste functies,
  • informeren van alle betrokken medewerkers,
  • controleren of gewerkt wordt zoals vastgelegd is.

Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen, kunt u zich aanmelden voor het toelatingsonderzoek van het certificeringstraject voor het InstallQ procescertificaat voor ‘Ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties’ Deelgebied gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.