Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nieuws

nov05
Nieuwe versie Bouwbesluit 3 november 2018
Nieuwe versie Bouwbesluit 3 november 2018

Nieuwe versie Bouwbesluit 3 november 2018. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal label C hebben. Belangrijk voor alle vergunningverleners activiteit bouwen bouwplantoetsers en planbeoordelaars en toezichthouders.

okt13
Regeling Bodemkwaliteit BRL 6000-21 versie aanpassing
Regeling Bodemkwaliteit BRL 6000-21 versie aanpassing

Per 19 juli 2018 is de regeling Bodemkwaliteit aangepast naar de laatste versie van de BRL 6000-21. #Bodemenergie. Belangrijk voor alle vergunningverleners activiteit bouwen, bouwplantoetsers, planbeoordelaars en toezichthouders.

sep04
Bbl 2021 is Bouwbesluit 2021
Bbl 2021 is Bouwbesluit 2021

Bbl 2021. De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel. Het nieuwe Bouwbesluit 2021.

jul11
Eerste Kamer wacht af met WKB
Eerste Kamer wacht af met WKB

Dinsdag 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de brief met bijlagen behandeld die minister Ollogren heeft gestuurd. Weet u het nog: Juli 2018 de stemming of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt aangenomen, wordt niet in stemming gebracht.

jul03
Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2018
Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2018

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2018. Per 1 juli 2018 is er een aanpassing gemaakt van het Bouwbesluit 2012. Belangrijk voor alle vergunningverleners activiteit bouwen bouwplantoetsers en planbeoordelaars en toezichthouders.

jun30
Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen herkansing
Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen herkansing

Herkansing voor het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). Een brief naar de Eerste Kamer om het voorstel opnieuw in behandeling te nemen.

apr12
Aanpassing BRL 9500 ingaande per juni 2018
Aanpassing BRL 9500 ingaande per juni 2018

besloten per maart 2018, ingaande per juni 2018!!. Met name de aanpassing BRL 9500 deel 05 is van groot belang. Nu is voor deel 05, de netto warmte vraag, er een grote verzwaring van de eisen doorgevoerd. Waar voorheen de interne controle op 2% lag, is deze nu verhoogt naar 10%.

apr06
Op naar VCA 2017/6.0 VGM Checklist Aannemer
Op naar VCA 2017/6.0 VGM Checklist Aannemer

VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. Er geldt wel een overgangsregeling. ROWIQ ondersteunt VCA gecertificeerde partijen met de overgang naar de VCA 2017/6.0 versie.

apr04
BRL 6010 legionella ligt ter kritiek
BRL 6010 legionella ligt ter kritiek

BRl 6010 legionella ter kritiek. Met de herziening wordt uitvoering gegeven aan de wens van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat om de BRL6010 opnieuw onder accreditatie te brengen van de Raad voor Accreditatie.

nov11
Versie BRL 9500-01 KVINL of REG?
Versie BRL 9500-01 KVINL of REG?

De partijen die energie-indexen mogen uitgeven zijn door de beheerder van de BRL 9500-01 op 23 februari 2017 gesommeerd om hun kwaliteitssysteem aan te passen en dusdanig dat de controlerende certificatie instellingen het certificaat aanpassen voor 1 januari 2018.

jul10
Wet kwaliteitsborging strandt in het zicht van de haven
Wet kwaliteitsborging strandt in het zicht van de haven

Minister Plasterk laat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stranden in het zicht van de haven. De minister was tijdens het debat met de Eerste kamer niet opgewassen tegen de kritiek die er is op de Wkb die zijn voorganger, Stef Blok, samen met alle betrokken marktpartijen heeft opgezet.

jul07
Minister Plasterk vraagt uitstel stemming WKB
Minister Plasterk vraagt uitstel stemming WKB

Na een verhit debat in de Eerste Kamer der Staten-Generaal op 4 juli 2017 gaat de minister het wetsvoorstel aanpassen. hiervoor moet hij terug naar de Tweede Kamer der Staten-Generaal. #zucht. lang leve de ongecontroleerde bevindingen van pilotprojecten #DENHAAG.

Nieuws en kwaliteit

Periodiek plaatsen wij nieuwsberichten om u te attenderen op ontwikkelingen in ons vakgebied: De bouw- en vastgoedsector.

Heeft u elders een bericht gelezen dat wij in ons nieuwsoverzicht zouden kunnen plaatsen en dat past binnen ons vakgebied, laat het ons weten.

stuur ons een e-mail met uw bericht.