IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

WKB start 1 januari 2024

WKB start 1 januari 2024
13 maart 2023 ROWIQ Advies

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Wkb start 1 januari 2024.

Tijdens de stemming in de Eerste Kamer op 14 maart 2023 heeft de kamer voor de invoering van de Omgevingswet gestemd per 1 januari 2024. Hiermee start de Wkb 1 januari 2024 ook,  de gekoppelde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee komt er een einde aan jaren lange onzekerheid: gaat is door of niet en ja ja wanneer.

Met de definitieve datum van 1 januari 2024 ligt de wettelijk weg vrij voor een collectieve kwaliteitsslag in de bouwwereld.
Kwaliteitsborgers staan op.
Adviseurs gaan naast hun adviezen nu ook aantonen dat hun eigen werk ook voldoet aan de laatste versie van het Bouwbesluit / Bbl.

Hier hebben wij een overzicht gemaakt van de laatste versie van de Omgevingswet, de 4 besluiten inclusief Bbl, de omgevingsregeling. ook een overzicht van de laatste versie van de wet, besluit en de regeling kwaliteitsborging voor het bouwen.

Er is voor de kwaliteitsborger een keuze uit 7 instrumenten:

Niet alle instrumenten zij vrij te kiezen. Elk instrument heeft zo zijn / haar eigen verplichten en eigen om als kwaliteitsborger te mogen optreden.

Binnen ROWIQ hebben wij vooralsnog gekozen voor de ondersteuning voor organisaties van minimaal de volgende instrumenten:

 • Als kwaliteitsborger: het meest toegankelijke instrument voor de markt, het KIK instrument. Hiervoor hebben wij slimme dienstverlening en een digitaal online kwaliteitshandboek voor jou opgezet. Kijk hier voor meer KIK informatie.
 • Als Wkb Partner van het instrument TNI. Als Partner lever jij van jou eigen werk informatie aan bij de kwaliteitsborger TÜV NORD. Hiervoor hebben wij slimme dienstverlening en een digitaal online kwaliteitshandboek voor jou opgezet. Kijk hier voor meer Wkb Partner informatie.

Kort leggen wij uit wat de Wkb inhoudt en wat kwaliteitsborgers moeten doen.

Bij het aanvragen van de vergunning om te mogen bouwen, moet de opdrachtgever / adviseur nagaan of het project valt in de categorie Gevolgklasse 1 (Bbl 2.18). tevens moet worden bezien of een vergunning omgevingsplanactiviteit benodigd is (Ow 5.21 => Bkl 8.0a , Bkl 2.29), De Knip.

De kwaliteitsborger moet een Borgingsplan vaststellen op basis van een Risicobeoordeling en een planbeoordeling (Bkl 3.80) en geeft aan de opdrachtgever aan dit minimaal 4 weken voor start bouw te melden bij bevoegd gezag / gemeente. (Bbl 2.18)

Bij de start van het bouwen gaat de aannemer zijn dossiervorming naar de opdrachtgever reeds beginnen met vullen.

De kwaliteitsborger voert controles uit op de bouwplaats en samen met de resultaten van de controles door de aannemer wordt het borgingsplan gevuld om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan Bouwbesluit / Bbl.

Als er geen acties meer openstaan vanuit het Borgingsplan kan de gereedmelding plaatsvinden van de opdrachtgever aan de gemeente / gevoegd gezag. de kwaliteitsborger levert hiervoor de laatste versie van het Borgingsplan en de risicobeoordeling en de verklaring dat het bouwwerk voldoet. De opdrachtgever ontvangt van de overige bouwpartners de overige stukken voor het dossier bevoegd gezag.  Twee weken na deze melding kan de opdrachtgever zijn bouwwerk in gebruik nemen (Bbl 2.21).

Welke stappen moet een kwaliteitsborger nemen om kwaliteitsborger te zijn.

Hierover hebben wij reeds eerder over gepubliceerd. De weg naar certificatie BRL 5019, WKB.

In een notendop zijn een aantal vragen van belang hierin:

 1. Wil ik kwaliteitsborger worden Ja of nee?
 2. Zo ja, kies dan een instrument.
  1. Zo nee, wil jij je eigen werk aantoonbaar borgen?
  2. Zo ja, ga dan naar stappen 3 tot en met 7, zo nee, tot ziens.
 3. Kies je voor de BRL 5019 / KIK?
 4. Zo ja, dan is dit jouw route.
 5. Stel een kwaliteitshandboek op met de eisen uit de BRL 5019. (zelf schrijven of standaard aanschaffen?)
 6. Kies je certificatie instelling, KIWA of SKGIKOB Certificatie
 7. Voer het certificatie onderzoek uit
 8. Sluit de licentie met de stichting KIK