IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

NEN 3140 SCIOS scope 8, 9, 10 en 12 inspectie elektrische installatie

SCIOS scope 8, 9, 10 en 12 inspectie elektrisch materieel

Sinds enige jaren is het normaal dat een elektrische installatie periodiek wordt gekeurd en geïnspecteerd op deugdelijke werking.

De Arbo (arbeidsomstandighedenwet en het -besluit) verplicht de werkgever, die gebruik maakt van elektrische installaties, veiligheidsvoorzieningen te creëren voor het personeel dat wordt blootgesteld aan elektrische gevaren en risico’s, wij noemen dit veiligheidsbeheer.

Arbo wetgeving

Vanuit de arbeidsomstandighedenbesluit is in artikel 3.4 het volgende gesteld:

1 Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik, de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden.

Het beheren van de elektrische installatie, en het gebruik hiervan, valt hier dus ook onder. Ook verzekeringsmaatschappijen gebruiken deze de veiligheidseisen steeds vaker.

Iedere werkgever is verplicht deze bedrijfsvoering te implementeren en te beheren volgens de Nederlandse norm NEN 3140. Tot aan 2015 was een register op bedrijfsniveau, op basis van Criteria van Toezicht, aanwezig om te borgen dat de competentie voldoende zijn voor het uitvoeren van een technische keuring.

Nu is dat overgenomen en gegoten in een erkenningsregeling SCIOS deel 8, 9, 10 en 12.

SCIOS deel 8, 9, 10, 12

Deze erkenningsregeling geeft aan waar de organisatie, het proces, de medewerkers en het materieel aan moet voldoen op op een goede wijze keuringen uit te voeren op basis van de NEN 3140 en NTA 8220.

Alle documenten aangaande deze regeling zijn kosteloos te verkrijgen bij SCIOS .

Wat kan ROWIQ voor mij betekenen?

ROWIQ levert ondersteuning aan u om te komen tot aan de SCIOS certificering. Dit houdt in dat wij gezamenlijk bekijken wat voor u het beste traject is om te komen tot het verkrijgen van de certificering.
Via een inventarisatie van uw huidige werkwijze komen we tot een stappenplan.

  • Waar staat u nu?
  • Hoeveel medewerkers gaat u inzetten?
  • Welke documentatie heeft u reeds op orde?
  • Wat is de inhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem?
  • Hoeveel medewerkers hebben een erkende opleiding/examen genoten?
  • Welke geaccepteerde meetmiddelen en gereedschappen gebruikt u?

ROWIQ kan u ondersteunen met een drietal diensten om SCIOS scope 8, 9, 10 en 12 op basis van de NEN 3140 / NTA 8220 te behalen.

 

 

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.