IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 6000-25 kwaliteitshandboek

BRL 6000-25 kwaliteitshandboek voor gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas

Het opstellen van een BRL 6000-25 kwaliteitshandboek voor uw bedrijf is lastige materie en tegelijkertijd tijdrovend. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Wat moet je concreet toetsen? Met welke procedures moet je rekening houden? Met het BRL 6000-25 kwaliteitshandboek van ROWIQ Advies legt u de basis voor een gedegen kwaliteitssysteem binnen uw organisatie. En kunt u aan de slag met het certificeringstraject om het het InstallQ procescertificaat voor ‘Ontwerpen, installeren en onderhouden van installaties’ Deelgebied gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas te verkrijgen. De basis om te voldoen aan de gasketelwet en te kunnen optreden als gecertificeerde installateur in de zin van de wet.

VOOR WIE?

Het kwaliteitshandboek BRL 6000-25 is bedoeld voor installateurs zich bezighouden met installatie, onderhoud, vervangen en in bedrijf stellen van gasverbrandingstoestellen. Voor werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen als ook collectieve verbrandingslucht toevoer- en rookgasafvoervoorzieningen.

Procesbeschrijving en kwaliteitscontroles

Het beschrijven van de processen en werksituatie in het kwaliteitshandboek dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht met betrekking tot gasverbrandingstoestellen. Controles zijn goed uit te voeren op basis van objectieve criteria. Immers, in het kwaliteitshandboek ligt vast hoe er gewerkt moet worden om de toestellen weer vrij te geven voor een juiste werking.

Aan de slag met het kwaliteitshandboek BRL 6000-25 van ROWIQ Advies

ROWIQ Advies heeft speciaal voor de BRL 6000-25 het basis BRL 6000-25 kwaliteitshandboek ontwikkeld. Dit handboek omvat alle vereiste procedures vanuit de BRL. Voorzien van de benodigde formulieren en schema’s. Het basishandboek wordt gekenmerkt doordat dit is ontwikkeld voor het proces van verrichten van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen binnen de organisatie. Het handboek is voorzien van alle basiseisen zoals deze zijn gesteld in de BRL 6000-25, dus inclusief formulieren voor interne controle en verbetering.

Met het kwaliteitshandboek voor de beoordelingsrichtlijn 6000-25 kunt u zelf de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om het proces van CO metingen aan gasverbrandingstoestellen binnen uw bedrijf goed te borgen. De aanpassingen die u nog moet doorvoeren, zijn:

  • organogram toevoegen;
  • projectorganisatie beschrijven en toevoegen;
  • aanvullen met eventueel eigen reeds gebruikte formulieren;
  • uw werkwijze van toetsen beschrijven in het kwaliteitshandboek;
  • de juiste personen benoemen bij de juiste functies;
  • alle betrokken medewerkers informeren over het kwaliteitssysteem;
  • controleren of gewerkt wordt zoals is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen met behulp van het kwaliteitshandboek BRL 6000-25 van ROWIQ, kunt u zich aanmelden voor het toelatingsonderzoek voor het certificeringstraject om het InstallQ procescertificaat voor Deelgebied gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas te verkrijgen.

.

Laatste nieuws