IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 9334

BRL 9334, Straatwerk: van Kwaliteitshandboek naar implementatie.

De BRL 9334 -01 (hoofdaannemer) kunt u hier gratis downloaden.

De BRL 9334 -02 (onderaannemer)kunt u hier gratis downloaden.

Hier treft u een lijst aan met certificaathouders, bestratingsbedrijven met het KOMO procescertificaat

De beoordelingsrichtlijn 9334 is de beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor straatwerk.  Deze richtlijn heeft betrekking op het aanbrengen van maaiveldinrichting in de vorm van elementenverharding inclusief de fundering en de aansluiting op gebouwen, putten en kolken en overige inrichtingselementen, zoals verkeersbordpalen, lantaarnpalen en straatmeubilair, alsmede de aansluiting op bestaand straatwerk.

De beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) met als belangrijkste doel om goed en verantwoord straatwerk zichtbaar en onderscheidend te maken.

Opdrachtgever

Voor de eisen is mede gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen, zoals de SEB-kwaliteitsnormen en de Standaard RAW 2012. Daarmee kan de beoordelingsrichtlijn zowel worden gebruikt voor bestekwerk, geïntegreerde contracten, als werken zonder (volledig) bestek en raamcontracten. Een certificaat kan daardoor een goede rol spelen bij het uitvragen van straatwerk. Door in de bestekvoorwaarden of in de vraagspecificatie het certificaat ‘Straatwerk’ op te nemen, heeft de opdrachtgever de zekerheid van aantoonbaar goed bestratingswerk.

ROWIQ Advies heeft een aantal producten en diensten ontwikkeld om u bij te staan om te komen tot kwaliteit. Uw organisatie heeft de kennis van straatwerk, wij van implementatie en onderhoud van het kwaliteitssysteem.

Korte beschrijving van de producten en diensten:

  • Een basis kwaliteitshandboek

Het maken en opstellen van kwaliteitshandboeken is een lastige materie. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Een kwaliteitshandboek is een welkome als aanvulling op de interne kwaliteit. Het beschrijven van de processen  en werksituatie dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid  in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie.
ROWIQ Advies heeft speciaal voor de BRL 9334 een basis kwaliteitshandboek (KHB) ontwikkeld. Dit basis KHB bestaat uit alle procedures diegevraagd worden vanuit de BRL. Voorzien van de benodigde formulieren en schema’s. Lees verder

  • Korte implementatie met een basis kwaliteitshandboek

Samen met het basis KHB en twee bezoeken op locatie, begeleiden wij u u om het kwaliteitshandboek te vervolmaken naar een voor uw organisatie te gebruiken document, inclusief instructie voor implementatie en interne controle. U voert de werkzaamheden uit samen met onze medewerkers. Hiermee zijn de kosten laag en de opbrengst hoog. u bepaalt zelf hoeveel tijd en wanneer u de tijd spendeert. Lees verder

  • Volledige à la carte begeleiding

Wenst u volledige begeleiding? Op basis van interviews bij u op locatie met u en uw medewerkers bepalen we in gezamenlijkheid wat de beste weg voor u is om te komen tot een juiste implementatie van de BRL 9334. Van het optimaliseren van het kwaliteitshandboek, uitbreiden van het huidige kwaliteitssysteem, schrijven van het kwaliteitshandboek, implementeren van de processen binnen de organisatie en houden van interne audits en interne kwaliteitsborging. Lees verder