IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Over ROWIQ Advies

Deventer, vestigingsplaat ROWIQ Advies

ROWIQ Advies, uw menukaart voor kwaliteit

ROWIQ Advies is breed inzetbaar voor het opzetten, onderhouden en optimaliseren van uw kwaliteitssysteem. Van het leveren van een kwaliteitshandboek voor de EPA tot het inrichten van een volledig kwaliteitsmanagementsysteem op basis van ISO 9001, niets is te gek, te groot of te klein. Het ondersteunen van organisaties met een kwaliteitsvraagstuk is onze passie.

Historisch perspectief

ROWIQ Advies is ontstaan uit de ontvlechting van SKW Certificatie BV uit de WoningraadGroep BV op 1 januari 2001. Toen was de naam nog SKW Advisering BV.

Vanaf 2004 krijgt SKW Advisering steeds meer opdrachten uit de hoek van de BNA, WoonKeur en beheerders van VvE’s. Een adviesbureau voor het ondersteunen van (ge)bouwgerelateerde organisatie op het gebied van kwaliteit is een feit.

Om een heldere afsplitsing te zijn van SKW Certificatie krijgt SKW Advisering een nieuw naam: Qern Advies BV. Dit is helaas geen lang leven beschoren als blijkt dat er ver weg een aandeelhouder zit die in bezit is van de naam Qern. Terug naar de tekentafel en opnieuw beginnen.

ROWIQ Advies

We willen iets met ruimte, ontwikkeling, wonen, inrichten en kwaliteit met een ‘Q’. Zo is ROWIQ Advies ‘geboren’. Sinds 16 november 2006 heten wij ROWIQ Advies BV. In de jaren die volgen neemt ROWIQ een belangrijke plaats in bij diverse opdrachtgevers in de wereld van de corporaties en architecten.

ROWIQ is het voorportaal voor SKW Certificatie als het gaat om het opzetten van kwaliteitssystemen op het gebied van ISO 9001, BRL 5019 (bouwplantoetsing), BRL 5021 (Algemene Woning Keuring) BRL 9500 (EPA’s) en BRL 5016 (beheerders VvE’s).

Onafhankelijk

Raymond von den Benken

Raymond von den Benken, directeur ROWIQ Advies

Om de onafhankelijkheid maximaal te borgen tussen het certificeringsbureau en het adviesgedeelte, komt de Raad voor Accreditatie poolshoogte nemen bij ROWIQ Advies. Tijdens de jaarlijkse controle bij SKW komt ook ROWIQ aan de beurt. In geen enkel dossier of e-mail komt de naam van de adviseur terug in het certificeringsdossier. Onafhankelijkheid is hiermee een aantoonbaar feit. Dit wordt nog verder onderstreept als in het certificatiedossier van een door ROWIQ geadviseerde architect blijkt dat de architect zich niet heeft gehouden aan het opgestelde kwaliteitssysteem. Certificering wordt afgewezen. De RvA geeft de adviseur een pluim voor het geleverde werk en SKW voor het niet klakkeloos aannemen van een door haar zusje ondersteunde organisatie.

In 2013 verhuist ROWIQ van Almere naar Deventer en verlaat de toenmalige Holding waar het met SKW Certificatie inmiddels toe behoorde. Als volledig onafhankelijke en zelfstandige organisatie blijft ROWIQ zich richten op het voortraject van certificering.

Werkterrein

Het werkterrein wordt uitgebreid met nieuwe regelingen die ook door andere certificeringsinstellingen worden aangeboden. Zo is momenteel SCIOS scope 8 (NEN 3140 in relatie tot arbowetgeving) een vast product van de menukaart. Evenals legionellacertificering (BRL 6010) en de BRL 6000-21 voor bodemenergiesystemen.

Het hart wordt nog steeds gevormd door de direct aan de bouw gerelateerde voorbereidende kant van de bouwsector. Regelingen en certificeringen voor de architecten- en ingenieursbureaus zijn een passie voor ROWIQ Advies.

Kies wat u wenst, want ROWIQ Advies is uw menukaart voor kwaliteit!

 

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.