IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Diensten

diensten ROWIQ

ROWIQ diensten

Het maken van keuzes voor het opzetten van een procesbeschrijving is vaak lastig. U loopt tegen vragen aan als:

 • Wat moet ik waarom en hoe opschrijven?
 • Hoe kan ik eerst mijn eigen werkzaamheden in procesvorm opzetten zonder nu te weten welk kwaliteitssysteem ik straks ga kiezen?
 • De wet geeft aan dat we erkend moeten worden op basis van een certificeringsregeling. Hoe doe ik dat?
 • Mijn opdrachtgever vraagt om een procesoverzicht dat voor elk project hetzelfde is. Hoe zet ik dat in mijn kwaliteitssysteem?

Met de dienstverleningsvormen op maat die ROWIQ Advies biedt, realiseren we samen een manier die recht doet aan uw organisatie en diensten, systemen of processen. Middels slimme oplossingen kunt u toch aantoonbaar voldoen aan elke erkenning of certificering.

NIEUW!

BRL 6000-25 gebouwgebonden gasverbrandingstoestel, InstallQ, wettelijke verplichting per 1 april 2023

Nieuw is de BRL 6000-25 gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgasregeling. Een wettelijke verplichting per 1 april 2023.
Bereid u voor.  Heeft u interesse, ga dan naar de speciale pagina over de BRL6000-25.

 

ROWIQ Advies begeleidt en ondersteunt bij:

 • de presentatie van een beoordelingsrichtlijn of norm;
 • het inventariseren van de huidige bedrijfssituatie;
 • de uitvoering van een nulmeting;
 • het leveren van het basis kwaliteitshandboek;
 • het advies over de inhoud en de procedures;
 • het opstellen van procedures;
 • het opstellen van checklisten en formulieren;
 • de implementatie van erkenningsregelingen, beoordelingsrichtlijnen of normen;
 • begeleiding bij implementatie op (bouw)locaties;
 • bijwonen interne vergaderingen, bijeenkomsten;
 • evaluatie van de door u uitgevoerde activiteiten aan de hand van registraties;
 • begeleiding van interne audits;
 • certificeringsonderzoeken;
 • tijdelijke invulling of vervanging van uw kwaliteitsfunctionaris;
 • uw eigen wens op maat.

ROWIQ adviseert over de volgende beoordelingsrichtlijnen

 • BRL 5019: Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit
 • BRL 5021: Algemene Woning Keuring
 • BRL 5023: Meten van Trillingen
 • BRL 5024: Bouwkundige Vooropnamen
 • BRL 5027: Uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen
 • BRL 5029: Kwaliteitscontrole door de aannemer
 • BRL 6000-21: Ontwerpen, installeren en beheren van installaties, bodemenergiesystemen
 • BRL 6000-25: Ontwerpen, installeren en beheren van installaties, gebouwgebonden gasverbrandingstoestel
 • BRL 9500: Energieprestatieadvisering
 • BRL 9334: Straatwerk
 • BRL 9933: Monteren van zonne-elementen op en aan gebouwen
 • ISO 9001: kwaliteitsmanagementsysteem
 • SCIOS: inspecteren electrische installaties 8, 9, 10, 12

Onze dienstverlening op het gebied van kwaliteitszorg omvat ook de volgende diensten: