IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL6000

BRL6000 – 21: ontwerpen, installeren en beheren van
energiecentrales van bodemenergiesystemen

wko basis

bron: isso publicatie 39

Erkenningsplicht voor werkzaamheden aan bodemenergiesystemen, inclusief certificatie.

Op 1 oktober 2014 dienen bedrijven die werkzaamheden verrichten aan bodemenergiesystemen hiervoor erkend te zijn door de minister van Infrastructuur en Milieu. De werkzaamheden betreffen het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van het ondergrondse(BRL11000) en bovengrondse deel (BRL6000 – 21) van bodemenergiesystemen.

Per 1 oktober 2014 treedt de erkenningsplicht in werking. Het is dan niet meer toegestaan om werkzaamheden uit te voeren zonder erkenning. Deze verplichting is vastgelegd in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit.

Een erkenning voor het uitvoeren van werkzaamheden aan bodemenergiesystemen kan worden aangevraagd bij Bodem+. Bodem+ geeft namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkenningen af.

Kwaliteitsborging
Een van de pijlers bij het opstellen van de regelgeving voor bodemenergie is kwaliteitsborging. Met deze kwaliteitsborging willen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de verschillende marktpartijen het rendement van bodemenergiesystemen optimaliseren en een duurzaam bodemgebruik realiseren. Voor de verschillende (deel)werkgebieden zijn hiertoe normdocumenten ontwikkeld op basis waarvan een bedrijf gecertificeerd en vervolgens erkend kan worden.

Voor het ondergrondse deel van een bodemenergiesysteem zijn door SIKB, normdocumenten ontwikkeld. Deze zijn vastgelegd in de BRL SIKB 11.000. Voor het bovengrondse deel heeft InstallQ een normdocument ontwikkeld: BRL6000 – 21.

ROWIQ ondersteunt u bij het opzetten van dit kwaliteitssysteem BRL6000-21, zijnde het bovengronds deel van het bodemenergiesysteem: de energiecentrale.

ROWIQ Advies heeft een aantal producten en diensten ontwikkeld om u bij te staan om te komen tot kwaliteit. Uw organisatie heeft de kennis van het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen, wij van implementatie en onderhoud van het kwaliteitssysteem.

 • okt052020

  Nieuwe versie Bouwbesluit 1 oktober 2020

  Lees meer
 • sep012016

  Nieuwe WKO-tool helpt bij gebruik bodemenergie

  Lees meer
 • jun012016

  KvINL eigen keurmerk

  Lees meer
Load More