IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 5019 kwaliteitshandboek

BRL 5019 basisimplementatie BRL 5019 bouwplantoetsing

BRL 5019 kwaliteitshandboek voor Bouwplantoetsing aan het Bouwbesluit

Het opstellen van een BRL 5019 kwaliteitshandboek voor uw bedrijf is lastige materie en tegelijkertijd tijdrovend. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Wat moet je concreet toetsen? Met welke procedures moet je rekening houden? Met het BRL 5019 kwaliteitshandboek van ROWIQ Advies legt u de basis voor een gedegen kwaliteitssysteem binnen uw organisatie. En kunt u aan de slag met het certificeringstraject om het KOMO® managementcertificaat Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit te verkrijgen.

VOOR WIE?

Het kwaliteitshandboek BRL 5019 is bedoeld voor organisaties, die zich bezighouden met Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit voor professionele opdrachtgevers zoals aannemers, woningcorporaties en gemeenten. Bij de bestelling zal hierop worden gecontroleerd.

Procesbeschrijving en kwaliteitscontroles

Het beschrijven van de processen en werksituatie in het kwaliteitshandboek dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht met betrekking tot het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit. Controles zijn goed uit te voeren op basis van objectieve criteria. Immers, in het kwaliteitshandboek ligt vast hoe er gewerkt moet worden om de aangeleverde gegevens van opdrachtgevers te beoordelen.

Aan de slag met het kwaliteitshandboek BRL 5019 van ROWIQ Advies

ROWIQ Advies heeft speciaal voor de BRL 5019 het basis BRL 5019 kwaliteitshandboek ontwikkeld. Dit handboek omvat alle vereiste procedures vanuit de BRL. Voorzien van de benodigde formulieren en schema’s. Het basishandboek wordt gekenmerkt doordat dit is ontwikkeld voor het systeem van toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit binnen de organisatie. Het handboek is voorzien van alle basiseisen zoals deze zijn gesteld in de BRL 5019, dus inclusief formulieren voor interne controle en verbetering.

Met het kwaliteitshandboek voor de beoordelingsrichtlijn 5019 kunt u zelf de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om het systeem van toetsen aan het Bouwbesluit binnen uw bedrijf goed te borgen. De aanpassingen die u nog moet doorvoeren, zijn:

  • organogram toevoegen;
  • projectorganisatie beschrijven en toevoegen;
  • uw werkwijze van toetsen beschrijven in het kwaliteitshandboek;
  • de juiste personen benoemen bij de juiste functies;
  • alle betrokken medewerkers informeren over het kwaliteitssysteem;
  • controleren of gewerkt wordt zoals is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.

Wanneer u bovenstaande stappen heeft doorlopen met behulp van het kwaliteitshandboek BRL 5019 van ROWIQ, kunt u zich aanmelden voor het toelatingsonderzoek voor het certificeringstraject om het KOMO® managementcertificaat Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit te verkrijgen.

Laatste nieuws