IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wijzigingsblad BRL 5019-2023: vernieuwd en klaar voor Wkb

Wijzigingsblad BRL 5019-2023: vernieuwd en klaar voor Wkb
17 juli 2023 ROWIQ Advies
BRl 5019 ter kritiek

Wijzigingsblad BRL 5019-2023 gepubliceerd, klaar voor Wkb

Na een hele tijd van onderzoek, ontwerpen, meten, analyseren en evalueren is het nieuwe wijzigingsblad BRL 5019 d.d. 14-03-2023 verschenen. Hiermee is de nieuwe BRL 5019 klaar voor de Wkb die volgens planning ingaan op 1 januari 2024.

Met deze aanpassingen van de BRL 5019 zijn nieuwe onderwerpen vanuit de eisen van de diverse gremia doorgevoerd. De wijzigingen komen onder andere voort uit de eisen van:

 • De toelatingsorganisatie, TloKB,
 • Laatste stand van zaken rondom het concept Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen,
 • De internetconsultatieversie van de Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Eisen vanuit KOMO
 • Eisen vanuit de instrumentaanbieder Stichting KIK
 • Kwalificeren van adviesorganisaties eigen werk

Verder zijn er aanpassingen doorgevoerd op basis van de ervaringen die zijn opgedaan vanuit de onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd bij de kwaliteitsborgers.

Nieuwe mogelijkheden BRL 5019

Met de nieuwe BRL 5019 zijn de mogelijkheden om de eigen expertise van de organisatie ook naar voren te laten komen. De mogelijkheid bestaat nu om ook je eigen werk te beoordelen en als toeleverancier aan de kwaliteitsborger te kunnen optreden. Uiteraard ben je dan als organisatie geen kwaliteitsborger en lever je geen verklaring af. Wel is het dus mogelijk om op basis van dezelfde werkzaamheden als de kwaliteitsborger een risicoanalyse op te stellen, een planbeoordeling uit te voeren en zelfs een borgingsplan op te stellen. De kwaliteitsborger stelt het borgingsplan vast zoals de Wet het stelt.

Hiermee kan de bouwgerelateerde bouwadviseur, architect, constructeur, brandspecialist, bouwfysicus, installatie engineer, toezichthouders, met zijn eigen discipline onderscheidend zijn en een toegevoegde waarde hebben voor zijn opdrachtgever. “Ik lever een product af dat volledig geaccepteerd wordt door de kwaliteitsborger. Hierdoor zal de kwaliteitsborger minder werk nodig hebben om tot een positief oordeel te komen”

Integrale versie BRL 5019

Door de grote hoeveelheid wijzigingen die wijn opgenomen in het wijzigingsblad is besloten om ook een integrale versie op te stellen. Deze versie wordt gekenmerkt door een watermerk van 14-03-2023. In deze versie zijn de huidige versie van de BRL 5019:2019 en het wijzigingsblad van 14-03-2023 samengevoegd en verwerkt.

Inhoud van de BRL 5019

De BRL 5019 is opgedeeld in een groot aantal onderwerpen.

 • Deel 00 – Algemeen
 • Deel 01 – Coördinatie (inclusief algemene bouwkunde)
 • Deel 11 – Planbeoordeling – Constructieve veiligheid
 • Deel 12 – Planbeoordeling – Brandveiligheid
 • Deel 13 – Planbeoordeling – Bouwfysica
 • Deel 14 – Planbeoordeling – Installaties
 • Deel 20 – Controle op de bouwplaats
 • Deel 99 – Afgifte van de Verklaring

Er zijn vele combinatie mogelijk maar deel 00 geldt voor alle delen 01-99. Voor wie deel 99 wil gaan uitvoeren zal ook deel 01 en 00 moeten gaan nemen. Voor de rest is het mogelijk om als specialist 00+11 / 00+12 / 00+13 / 00+14 / 00+20  te behalen. Uiteraard als de organisatie van meerdere markten thuis is kan deze gaan voor bijvoorbeeld 00+01+12+14+99.
Voor het gehele traject van kwaliteitsborging geldt dat de delen 01+11+12+13+14+20+99 inclusief 00 vertegenwoordigd moet zijn ten behoeve van een juiste borging van het project.

BRL 5019 Expert

De BRL 5019 geeft nu ook meer duidelijkheid over de mogelijkheid voor het laten certificeren van organisaties die willen laten zien dat hun eigen advies/ontwerp werk ook voldoet aan het besluit bouwwerken leefomgeving. Deze Expert organisaties zijn hiermee dus gecertificeerde toeleveranciers voor de kwaliteitsborger.

BRL 5019 als onderdeel van instrument KIK

De BRL 5019 speelt een belangrijke rol in het speelveld van de instrumenten van de instrumentaanbieders voor de Wet kwaliteitsborging. De BRL 5019 een onderdeel van KIK (KOMO Instrument Kwaliteitsborging).

Download hier uw gratis versie van de BRL 5019

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)