IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Omgevingswet en Wkb gaan 1 januari 2024 in

Omgevingswet en Wkb gaan 1 januari 2024 in
30 januari 2023 ROWIQ Advies

Na overleg met alle betrokken partijen heeft Minister Hugo de Jonge besloten om na wijs beraad de invoeringsdatum te stellen op 1 januari 2024.

Wederom verplaatsing van invoering voor de zoveelste keer.

Wel geeft de minister nu aan:

In het bestuurlijk overleg van 23 en 25 januari jl. zijn de voorwaarden voor inwerkingtreding met VNG, IPO, UvW (en de Rijkspartijen) besproken. Hierin is geconcludeerd dat deze voorwaarden voor inwerkingtreding voldoende zijn ingevuld en dat de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2024 draagvlak bij de partijen heeft.

De koepels en brancheverenigingen van het bedrijfsleven staan achter de wet en het bereiken van de doelen. Voor het bedrijfsleven is met name van belang dat er (zo snel mogelijk) een definitieve datum van inwerkingtreding komt zodat er duidelijkheid komt en de volgende stappen van de voorbereiding kunnen starten.

Dit geeft de toekomstige kwaliteitsborgers extra tijd en ruimte om zich voor te bereiden om de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Tevens kunnen architecten en adviseurs ook gaan nadenken over de rol en de gegevens die zij dadelijk gaan leveren..

Diverse routes voor de vergunningen zijn straks aan de orde.

Zorg dat je weet welke route je moet bewandelen.

Heb jij nog vragen of wil jij een uitleg tijdens een werkoverleg of werklunch? Vraag het aan ons.

Of kijk hoe kwaliteitsborger te worden.