IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De weg naar certificatie BRL 5019, WKB

De weg naar certificatie BRL 5019, WKB
9 maart 2023 ROWIQ Advies
BRL 5019 basisimplementatie BRL 5019 bouwplantoetsing

Wat is de weg voor certificatie BRL 5019?

Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om eerst te weten of je als organisatie kwaliteitsborger wilt worden of alleen je eigen werk gecertificeerd gaat beoordelen.

Dat is de hamvraag voor veel organisaties voor 2023 / 2024. Kwaliteitsborger zijn is een vak. Je moet het leuk vinden om werk van anderen te controleren, beoordelen en reactie te geven zonder te adviseren. De kwaliteitsborger is de de organisatie die gekwalificeerd personeel in dienst heeft.

Maar even terug. Met de aanstaande inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024 (dat is vastgesteld, samen met de start van de Omgevingswet) moet er bij het bouwen van een bouwwerk in dat valt in Gevolgklasse 1 een kwaliteitsborger betrokken zijn bij het bouwwerk.

Keuze als Kwaliteitsborger

Om als kwaliteitsborger aan de gang mag je eerst kiezen met welk instrument je wilt gaan werken. Uiteraard mag je ook meerdere instrumenten als organisatie voeren. Als borger mag je alleen projecten uitvoeren waar je niet als organisatie (en persoon) betrokken bent geweest in de advisering of uitvoering.

Als je geen kwaliteitsborger bent, kun je net als de aannemer uiteraard wel input leveren aan de kwaliteitsborger. Maar ja, wanneer vindt de kwaliteitsborger jouw werk “goed” om “klakkeloos” te kunnen gebruiken. Diezelfde vraag zal ook gesteld worden aan de aannemer / bouwer wiens input de kwaliteitsborger kan gebruiken tijdens de output. Een van de opties om gebruik te maken van dezelfde richtlijn als de borger, bijvoorbeeld de BRL5019. Deze richtlijn stelt eisen aan de organisatie, personen en het proces.

Hoe nu verder?

BRL 5019 is de motor van het instrument KIK. Dus denk alvast maar even na je jij met jouw organisatie kwaliteitsborger wilt gaan worden ja of nee. Geen onafhankelijke kwaliteitsborger maar wel kwaliteitsborger van je eigen werk? Iedereen levert altijd goed werk af zeggen ze. Maar hoe wordt dat aangetoond door een onafhankelijke derde. Laat een certificatie instelling / instrumentaanbieder zeggen dat jouw werk goed is.

Wie gingen jou al voor als kwaliteitsborger?

Via de website van de TLOkb (Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging) maar ook nog te zien op de website van de stichting IBK, de kwartiermakers van de Wkb. Hier zijn de Instrumenten te zien en welke kwaliteitsborgers per instrument. Ofwel welk instrument heeft de kwaliteitsborger.

Voor het gemak hebben wij dit overzicht verval in 1 pagina. Kijk hier.

Wat moet je doen om het certificaat BRL 5019 te halen?

De afgelopen maanden is er veel te doen om de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zoals besloten is de invoering 1 januari 2024. Binnen organisaties is veelal de vraag hoe zij mee gaan doen omdat er kansen worden gezien met de nieuwe opkomende markt: Kwaliteitsborger zijn.

Door deze vraag te beantwoorden is het ook het beantwoorden van de vraag met welk instrument, of instrumenten, ga je implementeren binnen de organisatie. Voor die organisaties die reeds ervaring hebben met bijvoorbeeld ISO 9001, zal de implementatie van een dergelijk instrument en haar eisen niet zo heel veel extra werk zijn, mist de werkzaamheden nu al goed worden uitgevoerd. Kijk hiervoor naar het onderstaande artikel over ISO 9001 en aannemers.

Hoeveel doorlooptijd heeft het traject van besluit tot certificaat kwaliteitsborger?

Het traject bestaat voor de BRL 5019 eigenlijk uit 5 fases.

Fase 1: onderzoek en besluitvormingsfase

Fase 2: opstellen van het kwaliteitssysteem

Fase 3: certificatietraject BRL 5019 deel 1

Fase 4: gecertificeerd toeleverancier of kwaliteitsborger

Fase 5: certificatietraject BRL 5019 deel 2

Fase 1: De eerste maand(en) worden besteed na aanleiding van de gesprekken intern en extern om te onderzoeken wat er gedaan moet gaan worden. Wat zijn de kosten van alle onderdelen? De volgende onderdelen zijn van belang:

  • zelf handboek schrijven of standaard aanschaffen
  • opleidingen
  • software voor risicobeoordeling, planbeoordeling, borgingsplan, controles bouwplaats
  • licentie en afdrachten instrumentaanbieder / certificatie instelling

Fase 2: Zelf opstellen of standaard aanschaffen kwaliteitssysteem. Hierbij is het van belang om te weten of er reeds een kwaliteitssysteem aanwezig is en ook wordt onderhouden. Zo ja, dan is het mogelijk om een aanvullende bijlage op te stellen voor de BRL 5019 of een goede verwijzing te maken van de BRL 5019 handboek naar het bestaande. het opstellen van een eigen handboek (al dan niet met ondersteuning) verg veel tijd en effort. Het maken van beschrijvingen en formulieren kosten een hoop tijd. Periodiek wijzigt de BRL die ook weer verwerkt moeten worden.

Tegenwoordig heeft ROWIQ samen met KWALITEITSHANBDOEK.SHOP veel jaar ervaring met het opstellen van basis kwaliteitshandboeken, zo ook voor de BRL 5019. Het proces van kwaliteitsborging is voor elke organisatie hetzelfde. Echter de ene doet het op een blauw papier en de ander op een geel papier. De hoofdlijn is voor elke organisatie het zelfde. Daarom heeft ROWIQ standaard handboek opgesteld voor organisaties die het certificaat BRL 5019 willen gaan behalen. Nog even los van het aantal specialismen er wordt gekozen. De keuze voor een standaard is een gemakkelijke want de volgende werkdag kun je reeds starten met de invulling van het handboek. Het jaarlijks abonnement is er al vanaf € 1139 (2023) voor 1 deel tot € 1585 (2023) voor alle delen. Periodiek bij updates van de wijziging van de BRL worden de teksten reeds aangepast en aan u aangeboden (abonnementsvorm). De keus is aan u.

Fase 3: Het kwaliteitssysteem is gereed en kan worden aangeboden aan de certificatie instelling ter beoordeling. De instelling komt langs op locatie en beoordeeld of het kwaliteitssysteem, de voorgedragen personen en documenten, voldoen aan de gestelde eisen van de BRL 5019. Doelstelling van de CI is om te kijken of de organisatie klaar is gecertificeerd te worden om mee te doen met de projecten voor kwaliteitsborging.

Fase 4: Nadat de CI een positief oordeel heeft gegeven en het certificaat voor 1 jaar is ontvangen is de keuze of kwaliteitsborger te worden via KIK of toeleverancier van de kwaliteitsborger, je beoordeelt je eigen werk.

Fase 5: De eerste projecten worden uitgevoerd en één project wordt onderzocht om te onderzoeken of de organisatie ook in staat is de eisen van risicobeoordeling, planbeoordeling, vaststelling van het borgingsplan, uitvoeren controles op de bouwplaats en afgeven van de verklaring.

Doel van het onderzoek is om te kijken van de CI of de deskundigen van de CI komen tot dezelfde conclusie als de organisatie zelf.

Bij een positieve uitslag van het onderzoek, is de organisatie een volwaardige kwaliteitsborger, gecertificeerde organisatie met een certificaat van 3 jaar op zak.

Maak een goede keuze voor uw organisatie rondom de Wkb. U krijgt er mee te maken, links om of rechts om.

Ik wens een ieder een dag voor kwaliteit toe

Raymond von den Benken, ROWIQ Advies uw menukaart voor Qualiteit en Kwaliteitshandboek.shop uw kwaliteit bij de hand.