IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 9500 versie 2024 ter consultatie

BRL 9500 versie 2024 ter consultatie
12 januari 2024 ROWIQ Advies
BRL 9500

BRL 9500 versie 2024 ter consultatie

Tot 18 januari 2024 kan er commentaar gegeven worden op de BRL 9500 Woningen en Utiliteit. Naast deze wijzigingen is ook de BRL 9501 voor de software, de aanpassingen van de NTA880, de ISSO 82.1 en de ISSO 75.1 te voorzien van commentaar.

Deze versie zal na eventuele aanpassing worden verwerkt in de nieuwe Omgevingsregeling.

Even een aantal wijzigingen van de W op een rij (voor U bijna identiek):

 • aanvullingen bij 1.4 termen en definities
 • 2.1 aantal extra opmerkingen
 • 3.1 Bouwmeldingen zijn toegevoegd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wkb en uitbreiding van de teksten
 • 4.2 aanpassing teksten
 • 4.3.1 uitbreiding met bijlage 4 verwijzing
 • 4.3.2 compleet herschreven en uitgebreide tekst
 • hernummering 4.3.2.1 ev
 • 4.3.3 aanpassing van de teksten
 • 4.3.4 toevoeging hoe om te gaan met tussentijdse aanpassing van de software
 • 4.3.7 Nu projectdossier ipv bewaren van gegevens
 • 5.4 benodigde documenten en hulpmiddelen expliciet benoemd.
 • 6.1 uitbreiding kwalificaties voor de interne auditor projecten.
 • 6.7.3 naam en gegevens opdrachtgever zijn gescharpt
 • 6.7.4 bewaartermijn dossiers toegevoegd ipv in de oude 4.3.7
 • 7.2.1 uitbreiding van de beschrijving van de omvang van de vervolgcontrole door CI
 • 7.2.2 uitbreiding van de beschrijving van de inhoudelijke vervolgcontrole door CI
 • 7.2.6.2 uitbreiding van de onderwerpen wanneer een kritieke afwijking wordt geschreven, uitbreiding met fraude.
 • 10 uitbreiding van de beschrijving
 • 10.2 uitgebreide beschrijving
 • 10.3 nieuw onderwerp fraude individuele adviseur
 • BIJLAGE 4 CHECKLIST INFORMATIE OPDRACHTGEVER (NIET LIMITATIEF)
 • BIJLAGE 5 TE VERZAMELEN BEWIJSMATERIAAL TIJDENS BOUW/RENOVATIE
 • BIJLAGE 6a MEE TE WEGEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN HERLABELEN
 • BIJLAGE 6b NIET TOEGESTANE MEE TE WEGEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN HERLABELEN

Wij gaan alvast werken aan de nieuwe basishandboeken die u dan ook na vaststellingen van de definitieve versie van de BRL kunt aanschaffen als uitbreiding op uw huidige BRL 9500. De nieuwe handboeken zijn te verkrijgen via Kwaliteitshandboek.shop