IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 9500:2024 vastgesteld

BRL 9500:2024 vastgesteld
27 maart 2024 ROWIQ Advies

Nieuwe BRL 9500 W en U versie 2024 vastgesteld

25 maart 2024 is de nieuwe versie van de BRL 9500 2024 gepubliceerd, voor woningen en woongebouwen en utiliteitsgebouwen. Tot 18 januari 2024 kon er commentaar gegeven worden op de BRL 9500 Woningen en Utiliteit. (klik hier voor de consultatienieuws)

Deze nieuwe versie van de BRL 9500:2024 gaat gepaard met nieuwe versies van de ISSO 82.1 6e druk,  de ISSO 75.1 6e druk, ISSO-Praktijkboek Energieprestatie gebouwen versie 02-2024, de gratis nieuwe NTA 8800:2024.

Deze versie BRL 9500:2024 zal worden verwerkt in de nieuwe Omgevingsregeling bijlage II van 1 juli 2024 is de verwachting.

Even een aantal wijzigingen van de W op een rij (voor U bijna identiek):

 • aanvullingen bij 1.4 termen en definities
 • 2.1 aantal extra opmerkingen
 • 3.1 Bouwmeldingen zijn toegevoegd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wkb en uitbreiding van de teksten
 • 4.2 aanpassing teksten
 • 4.3.1 uitbreiding met bijlage 4 verwijzing
 • 4.3.2 compleet herschreven en uitgebreide tekst
 • hernummering 4.3.2.1 ev
 • 4.3.3 aanpassing van de teksten
 • 4.3.4 toevoeging hoe om te gaan met tussentijdse aanpassing van de software
 • 4.3.7 Nu projectdossier ipv bewaren van gegevens
 • 5.4 benodigde documenten en hulpmiddelen expliciet benoemd.
 • 6.1 uitbreiding kwalificaties voor de interne auditor projecten.
 • 6.7.3 naam en gegevens opdrachtgever zijn geschrapt
 • 6.7.4 bewaartermijn dossiers toegevoegd ipv in de oude 4.3.7
 • 7.2.1 uitbreiding van de beschrijving van de omvang van de vervolgcontrole door CI
 • 7.2.2 uitbreiding van de beschrijving van de inhoudelijke vervolgcontrole door CI
 • 7.2.6.2 uitbreiding van de onderwerpen wanneer een kritieke afwijking wordt geschreven, uitbreiding met fraude.
 • 10 uitbreiding van de beschrijving
 • 10.2 uitgebreide beschrijving
 • 10.3 nieuw onderwerp fraude individuele adviseur
 • BIJLAGE 4 CHECKLIST INFORMATIE OPDRACHTGEVER (NIET LIMITATIEF)
 • BIJLAGE 5 TE VERZAMELEN BEWIJSMATERIAAL TIJDENS BOUW/RENOVATIE
 • BIJLAGE 6a MEE TE WEGEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN HERLABELEN
 • BIJLAGE 6b NIET TOEGESTANE MEE TE WEGEN MAATREGELEN IN HET KADER VAN HERLABELEN

Wij gaan alvast werken aan de nieuwe basishandboeken die u dan ook na vaststellingen van de definitieve versie van de BRL kunt aanschaffen als uitbreiding op uw huidige BRL 9500. De nieuwe handboeken zijn vanaf 1 mei 2024 te verkrijgen via Kwaliteitshandboek.shop

Lees hier meer op de website van InstallQ