IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

BRL 9334 kwaliteitshandboek

Maken, opstellen BRL 9334 kwaliteitshandboek

Het maken en opstellen van een BRL 9334 kwaliteitshandboek “Straatwerk” voor de organisatie is vaak een lastige materie. Wat leg je als organisatie nu wel en niet vast? Een BRL 9334 kwaliteitshandboek “Straatwerk” is een welkome als aanvulling op de interne kwaliteit.

Download hier uw BRL 9334.

  • kwaliteitshandboek BRL 9334, straatwerk, € ????,00 De BRL is gewijzigd. op dit moment zijn wij bezig met aanpassing van het Kwaliteitshandboek. Zodra deze gereed is (als de de BRL reeds heeft gedownload) bericht van ons.

winkelkar

Klik op de kar indien u dit kwaliteitshandboek digitaal wenst te ontvangen.

Het beschrijven van de processen  en werksituatie dragen bij aan een consistente manier van werken. Eenduidigheid en helderheid  in beschreven processen geven rust en duidelijkheid binnen de organisatie. Iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Controles zijn goed uit te voeren op basis van objectieve criteria. Immers ligt vast hoe gewerkt moet worden.

ROWIQ Advies heeft speciaal voor de BRL 9334 een basis BRL9334 kwaliteitshandboek (KHB) ontwikkeld. Dit basis KHB bestaat uit alle procedures die gevraagd worden vanuit de BRL. Voorzien van de benodigde formulieren en schema’s. Het basis handboek (KHB) wordt gekenmerkt doordat deze is ontwikkeld ten behoeve van het proces van straatwerk binnen de organisatie. Dit handboek is voorzien van alle basis eisen zoals deze zijn gesteld in deze BRL 9334, dus inclusief formulieren voor interne controle en verbetering.

Wat kunt u doen met het ontvangen KHB?

Met dit kwaliteitshandboek kunt u zelf de aanpassingen doorvoeren die nodig zijn om het systeem van toetsen binnen de organisatie goed te laten verlopen.  De aanpassingen die u nog moet verrichten zijn:

  • toevoegen van het organogram,
  • toevoegen van de projectorganisatie,
  • uw werkwijze van de opnamen vertalen in het KHB,
  • de juiste personen benoemen bij de juiste functies,
  • bekend maken aan alle betrokken medewerkers,
  • controleren of gewerkt wordt zoals vastgelegd.

Indien de bovenstaande stappen zijn voltooid, bent u gereed om de certificatie aan te vragen.

De kwaliteitshandboeken zijn voor organisaties die uitvoering geven aan deze processen. Bij de bestelling zal hierop worden gecontroleerd.