IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 oktober 2020

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 oktober 2020
5 oktober 2020 ROWIQ Advies
Bouwbesluit 2012 1 oktober 2020

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 oktober 2020

Per 1 oktober 2020 is er een aanpassing van het Bouwbesluit gemaakt. Voor het het gemak noemen we deze maar even Bouwbesluit 2020-10.

Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 worden diverse artikelen aangepast in verband met:

§ 1.8. Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide

Na artikel 1.33 worden diverse artikelen toegevoegd (1.34 tot en met 1.41) aangaande de certificering van organisaties die zich bezig houden met werkzaamheden aan verbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen.

Ingang werkzaamheden

Met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020, met uitzondering van de artikelen 1.35, eerste lid, en 1.36, tweede lid, die in werking treden met ingang van 1 april 2022.

art 1.35 lid 1 zegt:

1. Het is verboden werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren aan een gebouwgebonden verbrandingstoestel, werkzaam op gas bestaande uit koolstofverbindingen, en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, zonder dat voor die werkzaamheden wordt beschikt over een certificaat, afgegeven door een instelling die door Onze Minister is aangewezen, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat gedurende een bepaalde periode een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de hierin genoemde natuurlijk personen of rechtspersonen de werkzaamheden uitvoeren volgens kwaliteitseisen die zijn opgenomen in een door Onze Minister aangewezen certificatieschema.

art 1.36 lid 2 zegt:

2. Onze Minister wijst een instelling slechts aan als deze beschikt over accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Een en ander houdt in dat er tot 1 april 2022 de tijd is om gecertificeerd te worden om deze werkzaamheden onder certificaat te mogen uitvoeren.

Er zijn een aantal regelingen, beoordelingsrichtlijnen die hierop inspringen. InstallQ heeft de BRL 6000-25 en KIWA heeft een variant hierop gemaakt.
Zoals te doen gebruikelijk zijn wij bij ROWIQ bezig om voor u hiervoor pragmatische handboeken te maken inclusief de verplichte registraties als interne audits, klachten, personeelskwalificaties, projectregistraties met interne kwaliteitsborging.

Deze nieuwe versie van het Bouwbesluit is zeker ook van belang voor bestekschrijvers, vergunningaanvragers, architecten en toezichthouders. Weet tegen welke versie van het Bouwbesluit het project is ontworpen dan wel is vergund.

Zeker in het licht van de komende wijzigingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het van belang dat elke partij die deelneemt aan het bouwproces weet op basis van welke versie van het Bouwbesluit het bouwwerk dient te worden beoordeeld.

Lees hier de integrale tekst van het nieuwe Bouwbesluit 1 oktober 2020.

Lees hier de wijzigingen in PDF.

Lees hier de integrale tekst van het nieuwe Regeling Bouwbesluit 1 oktober 2020.

Lees hier de wijzigingen in PDF.

close

Hoi, leuk dat je hier bent 👋
bij ROWIQ Advies.

Schrijf je in om
maximaal 1x per maand Qualiteit nieuws van de bouwsector te ontvangen.

We sturen je geen spam!
Uitschrijven kan altijd.