IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2020

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2020
1 juli 2020 ROWIQ Advies
bouwbesluit 2012 1 juli 2020

Nieuwe versie Bouwbesluit 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is er een aanpassing van het Bouwbesluit gemaakt. Voor het het gemak noemen we deze maar even Bouwbesluit 2020-07.

Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 worden diverse artikelen aangepast in verband met:

  • 2.1 Veiligheid rondom de bouwplaats, gespoten PUR-schuim en zelfsluitende deuren
  • 2.2 Geluidseisen installaties voor warmte- of koudeopwekking
  • 2.3 Normalisatiestandaard brand- en rookklassen voor elektrische leidingen en pijpisolatie
  • 2.4 een reparatie ten aanzien van de brandcompartimentering van de parkeergarage en een verduidelijking van de aanschrijfmogelijkheid op grond van artikel 13 van de Woningwet naast een vergunning

Deze nieuwe versie van het Bouwbesluit is zeker ook van belang voor bestekschrijvers, vergunningaanvragers, architecten en toezichthouders. Weet tegen welke versie van het Bouwbesluit het project is ontworpen dan wel is vergund.

Zeker in het licht van de komende wijzigingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het van belang dat elke partij die deelneemt aan het bouwproces weet op basis van welke versie van het Bouwbesluit het bouwwerk dient te worden beoordeeld.

Lees hier de integrale tekst van het nieuwe Bouwbesluit 1 juli 2020.