IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nieuwe versie Bouwbesluit, BEG, REG 10 maart 2020

Nieuwe versie Bouwbesluit, BEG, REG 10 maart 2020
26 maart 2020 ROWIQ Advies

Nieuwe versie Bouwbesluit 10 maart 2020

Per 10 maart 2020 is er een aanpassing van het Bouwbesluit gemaakt. Voor het het gemak noemen we deze maar even Bouwbesluit 2020-03.

Met deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 word en diverse artikelen aangepast die in relatie staan met energie. Dit heeft alles te maken met de nieuwe ingang van de BENG eisen en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen.

Deze nieuwe versie van het Bouwbesluit is zeker ook van belang voor bestekschrijvers, vergunningaanvragers, architecten en toezichthouders. Weet tegen welke versie van het Bouwbesluit het project is ontworpen dan wel is vergund.

Deze aanpassing 2020-84 is niet alleen het Bouwbesluit hiermee gewijzigd maar ook de volgende wetten en besluiten:

  • Artikel 1: Het Bouwbesluit
  • Artikel 2: Het Besluit energieprestatie van gebouwen
  • Artikel 3: Het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet
  • Artikel 4: Het Besluit bouwwerken leefomgeving (het nieuwe Bouwbesluit vanaf 1-1-2021)

Zeker in het licht van de komende wijzigingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het van belang dat elke partij die deelneemt aan het bouwproces weet op basis van welke versie van het Bouwbesluit het bouwwerk dient te worden beoordeeld.

Lees hier de integrale tekst van het nieuwe Bouwbesluit 10 maart 2020.

Naast de hierboven genoemde wetten en besluiten zijn ook de volgende regelingen aangepast

  • Artikel 1: De Regeling Bouwbesluit 2012
  • De Regeling energieprestatie gebouwen

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 maart 2020.

Lees hier de integrale tekst van het nieuwe Regeling Bouwbesluit 10 maart 2020.

Lees hier de integrale tekst van de nieuwe Regeling energieprestatie gebouwen