IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Beantwoording WKB vragen Eerste Kamer van minister Ollongren

Beantwoording WKB vragen Eerste Kamer van minister Ollongren
26 maart 2019 ROWIQ Advies
Eerste Kamer

Beantwoording WKB vragen van minister Ollongren aan de Fracties Eerste Kamer

Minister Ollongren heeft de aan haar gestelde vragen door de fracties van de Eerste Kamer snel beantwoord. In een 18 pagina lange brief geeft zij op elke vraag een helder en duidelijk antwoord. Veel antwoorden gaan uiteraard over de wijze van gebruik van de inhoud van het bestuursakkoord met de VNG. veel verwijzingen zijn ook naar de voorliggende nota en concept besluit van het wetsvoorstel.
Hopelijk wil de huidige Eerste Kamer voordat zij vertrekt en een nieuwe Eerste Kamer wordt beëdigd, dit Wetsvoorstel omzetten naar een mooie wet met ingang van 1 januari 2021.

Laten we snel beginnen met de pilots zoals deze staand vernoemd in het bestuurlijk akkoord. hopelijk gaan we 10% van de vergunningen per gemeente voor gevolgklasse 1 halen in de pilotfase. Startende op mogelijk 1 juni / juli 2019 met de pilots zullen de marktpartijen die willen meedraaien met een “instrument” als de BRL 5019 of een andere door de markt te te gebruiken regeling, toch eens aanstalten moeten maken met het opzetten van een eigen interne kwaliteitsborging voor de beoordeling van bouwplannen aan het Bouwbesluit.

ROWIQ kan u daarbij uiteraard behulpzaam zijn. Wilt u meer info over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen of de mogelijkheden van instrumenten (richtlijnen / erkenningen) voor u, stuur dan een email met uw vraag.

ROWIQ heeft onder andere de BRL 5019 in haar dienstenpakket zitten. Op de achtergrond is ROWIQ betrokken bij de totstand koming van meerdere “instrumenten” en richtlijnen.