IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

WKB vragen Eerste Kamer aan minister Ollongren

WKB vragen Eerste Kamer aan minister Ollongren
12 maart 2019 ROWIQ Advies
Eerste Kamer

Fracties Eerste Kamer stellen schriftelijk WKB vragen aan Ollongren

Eindelijk was het dan zo ver, 5 maart 2019. Verschillende Fracties uit de Eerste Kamer stellen schriftelijk vragen aan minister Ollogren over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Heel veel vragen spitsen zich toe op het onlangs gesloten bestuursakkoord met de VNG. Hoe meer en nieuwe de documenten zijn, deste talrijker zijn de vragen. Toch goed te zien dat slechts een paar vragen gaan over de inhoud.

  • relatie kwaliteitsborger en bevoegd gezag / gemeente
  • de waarde van de afgegeven verklaring van de kwaliteitsborger in dossier bevoegd gezag

Kennelijk gaat het niet meer over de inhoud (voldoet het bouwplan aan het Bouwbesluit) maar over (politieke) verantwoordelijkheid. Hopelijk kan minister Ollogren de vragen samen met haar ambtenaren snel beantwoorden zodat de Eerste Kamer snel kan overgaan tot mogelijk een debat en vervolgens stemmen. de mogelijke inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2021 komt met rasse schreven dichterbij.

Laten we snel beginnen met de pilots zoals deze staand vernoemd in het bestuurlijk akkoord. hopelijk gaan we 10% van de vergunningen per gemeente voor gevolgklasse 1 halen in de pilotfase. Startende op mogelijk 1 juni / juli 2019 met de pilots zullen de marktpartijen die willen meedraaien met een “instrument” als de BRL 5019 of een andere door de markt te te gebruiken regeling, toch eens aanstalten moeten maken met het opzetten van een eigen interne kwaliteitsborging voor de beoordeling van bouwplannen aan het Bouwbesluit.

ROWIQ kan u daarbij uiteraard behulpzaam zijn. Wilt u meer info over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen of de mogelijkheden van instrumenten (richtlijnen / erkennnigen) voor u, stuur dan een email met uw vraag.

ROWIQ heeft onder andere de BRL 5019 in haar dienstenpakket zitten. Op de achtergrond is ROWIQ betrokken bij de totstand koming van meerdere “instrumenten” en richtlijnen.