IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

2019-01-22 behandeling Eerste Kamer commissie BiZa WKB

2019-01-22 behandeling Eerste Kamer commissie BiZa WKB
22 januari 2019 ROWIQ Advies
Eerste Kamer

Behandeling Eerste Kamer Wet kwaliteitsborging

Update 23 januari 2019.
De Commissie BiZa heeft bepaald dat zij de behandeling aanhouden tot 29 januari 2019.

Bespreking van de opties voor voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel wordt aangehouden tot 29 januari 2019.

2019 januari 22 zal de behandeling plaatsvinden door de Eerste Kamer commissie BiZa van de WKB. In juni 2018 heeft de minister Ollongren de Eerste kamer een brief gestuurd met haar uitleg en voornemens rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In deze brief is uitleg gegeven over de rol en de aansprakelijkheid van de aannemers. Het wachten was nog op een overeenkomst met de VNG.

Op 17 januari 2018 hebben minister Ollongren en VNG-voorzitter Van Zaanen een bestuursakkoord ondertekend over de implementatie en invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Het akkoord is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, samen met de G4, G40 en Brandweer NL. Het akkoord regelt onder meer de rol van de gemeente na invoering van de wet en bevat afspraken over de voorwaarden waaronder de wet kan worden ingevoerd. De VNG geeft aan dat met deze afspraken en de Wkb belangrijke stappen worden gezet om de bouwkwaliteit in Nederland te verhogen.
Het concept van de het bestuursakkoord was reeds in december 2018 gedeeld in de Tweede Kamer.

Veel potentiele kwaliteitsborgers zitten te wachten op definitief groen licht van de minister en een ingangsdatum van de WKB. Zoals het er zich nu laat uitzien wordt het dus 1 januari 2021.

Welke instrumenten hebben we het eigenlijk over?

In de loop der tijd zijn er veel instrumenten ontwikkeld. Nog geen enkele is aangewezen. Waarom niet? Er is nog geen toelatingsorganisatie ingesteld door de minister.
Er zijn grofweg twee groepen instrumenten:

  1. de waarborgfondsen (als woningborg en SWK)
  2. de vrije keuze instrumenten (als BRL 5019, KIK, e.d.)

Binnenkort, nadat de Eerste Kamer haar werkzaamheden heeft gebracht tot een positieve stemming over de WKB, zullen wij u meer berichten over de instrumenten en hoe u kwaliteitsborger kunt gaan worden.

Agenda voor de Eerste Kamer en welke stukken allemaal aan de het dossier zijn toegevoegd, Lees hier.