IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wie is Kwaliteitsborger en wat is zijn onafhankelijkheid?

Wie is Kwaliteitsborger?

Een kwaliteitsborger is een organisatie die met een Instrumentaanbieder een overeenkomst heeft om het instrument te mogen gebruiken. Het kan zijn dat een kwaliteitsborger een overeenkomst heeft met meerdere Instrumentaanbieders. Hiervoor hebben wij een overzicht gemaakt op onze speciale pagina.

Wat is zijn onafhankelijkheid?

Het instrument schrijft voor dat de kwaliteitsborger, een organisatie, de kwaliteit van een bouwwerk waarborgt zodanig dat met minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dat geeft hij aan in zijn verklaring die hij afgeeft bij oplevering. De kwaliteitsborger is erkend / gecertificeerd op basis van een door hem gekozen toegelaten instrument. De kwaliteitsborger neemt de borgende rol op zich zodat aantoonbaar het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen. In de huidige terminologie: de kwaliteitsborger vervuld de rol van toetser, controleur, handhaver en toezichthouder.

Aan de organisatie die kwaliteitsborger is worden eisen gesteld. Dit zijn eisen aan de organisatie, onafhankelijkheid, personen en aan de administratie van het proces. Per instrument kan dat verschillend zijn. Als kwaliteitsborger in spé kies je een instrument, een werkwijze van kwaliteitsborging die het dichtst bij jou als organisatie past. Dit kan ook afhankelijk zijn van de opdrachtgevers en de overige bouwpartners zijn waarvoor je werkt.

Uiteraard spelen kosten hierbij een grote rol. Kosten voor het verkrijgen van de titel kwaliteitsborger en kosten om deze titel te mogen blijven voeren. Periodiek zal de organisatie kwaliteitsborger zichzelf aantoonbaar moeten controleren of zij nog steeds speelt conform het kwaliteitssysteem. Daarnaast komt de instrumentaanbieder periodiek langs om te zien of de kwaliteitsborger nog steeds werkt conform de eisen van het instrument.

Elke bouwpartner kan kwaliteitsborger worden, hoe je dat kan worden zie je hier.

Hoe onafhankelijk moet de kwaliteitsborger zijn?

Het is verder belangrijk dat de kwaliteitsborger zijn oordeel over de kwaliteit van het bouwwerk kan geven zonder dat dit oordeel wordt beïnvloed door andere belangen. De kwaliteit en integriteit van het stelsel tellen immers zwaar. Om die reden dient in het instrument voor kwaliteitsborging te worden voorgeschreven dat een kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij enige activiteit die zou kunnen conflicteren met zijn onafhankelijke oordeel of integriteit in relatie tot de werkzaamheden. Concreet betekent dit dat de kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij ontwerp, advies, productie, levering, installatie, bouw of inkoop van (onderdelen van) het bouwproject waarop de kwaliteitsborging betrekking heeft. Dit betekent dat een architect, adviseur, bouwer of een projectontwikkelaar geen kwaliteitsborger kan zijn in een project waarbij hij zelf direct of indirect ook bij het bouwproces is betrokken.

Deze definitie van onafhankelijkheid past helemaal in de eis van de huidige en dus ook in de nieuwe BRL 5019. Een certificaat van de BRL5019 is een verplichting voor het kunnen werken met het instrument KIK.

Wkb1Wkb2