IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wie is de Instrumentaanbieder?

Wie is de Instrumentaanbieder?

De Instrumentaanbieder biedt een instrument aan, dat is toegelaten door de Toelatingsorganisatie (TloKb), de kwaliteitsborger. De Instrumentaanbieder draagt zorg voor:

  • de toelating van het instrument
  • het onderhoud van het instrument
  • het uitvoeren van controles bij toelating van Kwaliteitsborgers voor het verkrijgen van de erkenning of certificaat
  • het uitvoeren van periodieke controles bij de Kwaliteitsborgers uit zowel organisatorisch als ook op dossiers opdat zij zich houden aan de spelregels van het instrument
  • dat indien Kwaliteitsborgers zich niet houden aan de spelregels zij een schorsing of intrekking opgelegd krijgen
  • zich laten controleren door de toelatingsorganisatie zowel bij toelating en bij voortduring
  • zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van de Kwaliteitsborgers
  • periodiek rapporteert aan de Toelatingsorganisatie

De Instrumentaanbieders die zijn erkend door de TloKb of in een eerdere fase hebben meegedaan an proefprojecten zijn in te zien op de website van de TloKb of op onze speciale pagina met instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers.

Wkb1Wkb2