IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wat is een Instrument?

Wat is een Instrument?

Een instrument, dat is toegelaten door de Toelatingsorganisatie, is een beoordelingsmethodiek die gericht is op het bouwen van een bouwwerk en die tot doel heeft vast te stellen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het bouwen van een bouwwerk voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij in art 3.77 lid 2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving:

Artikel 3.77 (beoordelingsregels instrumenten voor kwaliteitsborging)
2. Een instrument voor kwaliteitsborging wordt alleen tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen toegelaten als het voldoet aan de artikelen 3.80 tot en met 3.87.

Het zijn de spelregels zijn waaraan de de kwaliteitsborger zich dient te houden.

Het Instrument voldoet aan de volgende criteria:

  • Beschrijving opstellen Borgingsplan (Bkl art 3.80)
  • Wanneer geen toestemming toepassing instrument (Bkl art 3.81)
  • Onafhankelijkheid kwaliteitsborger (Bkl art 3.82)
  • Opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger (Bkl art 3.83)
  • Administratieve organisatie kwaliteitsborger (Bkl art 3.84)
  • Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan instrumentaanbieder (Bkl art 3.85)
  • Informatieverstrekking kwaliteitsborger aan de bouwpartijen en bevoegd
    gezag (Bkl art 3.86)
  • Maatregelen instrumentaanbieder (Bkl art 3.87)

De Instrumentaanbieders die zijn erkend door de TloKb of in een eerdere fase hebben meegedaan an proefprojecten zijn in te zien op de website van de TloKb of op onze speciale pagina met instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers.

laatste aanpassing juli 2022

Wkb1Wkb2