IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wie is de Toelatingsorganisatie?

Wie is de Toelatingsorganisatie?

De Toelatingsorganisatie is een ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) ingesteld door de overheid, vallend onder de regelgeving van ZBO’s.

De Toelatingsorganisatie heeft in het nieuwe stelsel de volgende taken krijgen:

 • Beoordelen van instrumenten aan de wettelijke eisen
 • Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten en kwaliteitsborgers die deze instrumenten mogen toepassen
 • Toezicht houden op de werking van instrumenten via toezicht op instrumentaanbieders en door ‘reality checks’ op de bouwplaats
 • Het opleggen van sancties op instrumenten die onvoldoende werken of niet juist worden toegepast
 • Het geven van voorlichting en rapporteren over de werking van de kwaliteitsborging in de bouw.

Kijk voor alle informatie op de website van de TloKb. Klik hier. De Toelatingsorganisatie is in april 2022 ingesteld en operationeel.

Hoe is de toelatingsorganisatie ingericht?

 • Het bouwproces is in de afgelopen decennia complexer geworden. Door versnippering zijn verantwoordelijkheden van marktpartijen en overheden niet altijd duidelijk. De gemeentelijke bouwplantoets wordt als onvoldoende gezien:
 • De beoordeelde bouwplannen worden in de praktijk niet gerealiseerd
 • De techniek is tegenwoordig zo complex dat de kennis van de beoordelende ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht (hierna BWT) vaak tekort schiet
 • Door gebrek aan capaciteit is de BWT-organisatie meestal niet in staat adequaat toezicht uit te voeren
 • Aannemers gebruiken naar hun klanten toe, de vergunning of de gemeente om zich achter te verschuilen
 • Doordat de grote projecten via de leges de controle op de kleine projecten financieren ontstaat er een scheve verhouding tussen inspanning en legeskosten
 • De bouwondernemer investeert ook zelf in de borging van bouwkwaliteit middels eigen toezicht of via deelname aan onder andere Stichting GarantieWoning.

In 2008 heeft de Commissie Dekker dan ook voorgesteld de huidige werkwijze aan te passen en de bouwplantoets af te schaffen. Daarnaast adviseerde deze commissie dat de ‘bouw’ en het bevoegd gezag hun professionaliteit moeten verhogen, door te investeren in kennis en proceskwaliteit.

Sinds de opname van bovenstaande adviezen in het regeerakkoord wordt er gewerkt aan de voorbereiding van een stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Met het nieuwe stelsel wordt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging bij het bouwbedrijfsleven neergelegd. Hiervoor zal een toelatingsorganisatie in het leven worden geroepen, die de instrumenten voor kwaliteitsborging die door de sector worden toegepast moet gaan beoordelen. De focus van deze Toelatingsorganisatie moet liggen op:

 • Het toelaten van instrumenten
 • Het volgen van toegelaten instrumenten
 • Het ingrijpen bij misstanden
 • Het rapporteren
 • Het verbeteren op basis van ervaringen
 • Het geven van voorlichting.

Opdracht van Berenschot is om advies te geven over de vorm en inrichting van de toelatingsorganisatie.

Voor de helderheid, op dit moment maken de medewerkers van de stichting Instituut voor Bouwkwaliteit heel veel in gereedheid voor het kunnen laten starten van de toelatingsorganisatie.

Bovenstaand komt uit het rapport van Berenschot

Wkb1Wkb2