IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wet kwaliteitsborging behandeling Tweede Kamer 6 december

Wet kwaliteitsborging behandeling Tweede Kamer 6 december
2 december 2018 ROWIQ Advies
20181206 behandeling Wkb bouwwet

Behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen opnieuw in Tweede Kamer

Op donderdag 6 december 2018 debatteert de Tweede Kamer wederom over de Bouwwet. Nadat in de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet door de toenmalige minister Plasterk in stemming is gebracht, is de Wkb weer terug in de Tweede Kamer voor debat. Het debat vindt plaats op verzoek van de Eerste Kamer naar aanleiding van de brief van minister Ollongren van juni jl. De discussie die naar aanleiding van die brief is ontstaan was reden voor de Eerste Kamer om de mening van de Tweede Kamer te vragen alvorens de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten.

Is er keuze: doormodderen met gemeenten of compleet iets nieuws?

Veel partijen hebben zo hun mening over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Gedrocht, administratieve tijger, keuren van eigen vlees, noem te het maar op. Zelfs onlangs nog in de Cobouw op 20 november 2018 met het pleidooi van de heer Jan Vambersky. “gooi de WKB maar in de prullenbak” en wel aangeven “dat een wettelijke verplichting moet komen voor aantoonbaar gecontroleerde documenten en toereikend toezicht”.

HIER GAAT DE WET KWALITEITSBORGING TOCH OM?

Wet kwaliteitsborging in een notendop

 • Bij aanvraag van een vergunning moet de vergunningsaanvrage:
  • aangeven wie de kwaliteitsborger is
  • met welk instrument deze de kwaliteitsborging uitvoert
  • een risicoanalyse van de kwaliteitsborger indienen.
 • De kwaliteitsborger beoordeelt de documenten integraal van zowel het ontwerp als ook de uitvoering om te bewerkstelligen dat aantoonbaar aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan.
 • Middels een kwaliteitsborgingplan zullen controles tijdens de bouw, het bouwtoezicht, worden uitgevoerd.
 • Dossiervorming met aantoonbaarheid van de eisen Bouwbesluit vindt transparant plaats.
 • Voor oplevering stelt de kwaliteitsborger een verklaring op dat aannemelijk is dat het bouwwerk voldoet op basis van zijn bevindingen en dossiervorming. (uiteraard als er geen open eindjes meer zijn, anders geen verklaring) Samen met zijn gebouwdossier levert hij deze aan bij de vergunningsaanvrager.

De kwaliteitsborger staat onder controle van de instrumentaanbieder, die periodiek zijn werk controleert zowel op kantoor als ook in op de bouwplaats. Steekproefgewijs zal de toezichthouder van de instrumentaanbieder ook controles uitvoeren.

Meer transparantie en aantoonbaarheid, binnen een redelijk tarief, is er op dit moment niet aanwezig binnen toezichtsland van bevoegd gezag.

Laten we maar gauw gaan starten met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Er is geen alternatief aanwezig momenteel.