IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Eerste Kamer wacht af met WKB

Eerste Kamer wacht af met WKB
11 juli 2018 ROWIQ Advies
eerste kamer wkb 2017-07-04

Eerste kamer wacht af met WKB

Dinsdag 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de brief met bijlagen behandeld die minister Ollogren heeft gestuurd. Weet u het nog: Juli 2018 de stemming of de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt aangenomen, wordt niet in stemming gebracht.

Direct na haar brief waren de rapen weer gaan bij een aantal stakeholders zijnde vereniging BWT Nederland en Bouwend Nederland. “dit is niet wat we hebben afgesproken”.

Wellicht moeten alle deelnemende stakeholders eerst eens de handen in de eigen boezem steken alvorens te gaan ageren op deze nieuwe bouwwet. Tot op heden zijn er in Nederland nog steeds geen goede alternatieven gekomen die een volledig overzicht geven over het feit of een bouwwerk nu voldoet aan de wet (lees Bouwbesluit) of niet.

Neem nu de BRL 5019. Hiermee krijgt de opdrachtgever een helder rapport hoe en op welke punten zijn bouwwerk voldoet bij de vergunningaanvraag en waarom onderdelen voldoen of nog extra aandacht behoeven in de uitvoeren. In de nieuwe BRL 5019:2017 is hier nu de toezicht component aan toegevoegd. Hiermee is de uitvoerende borging over het werk van de aannemer ook geborgd. Op basis van het door de BRL 5019 gecertificeerde partij opgestelde inspectieplan, maakt deze aantoonbaar dat ook de in de uitvoering de eisen van het Bouwbesluit worden gehaald. Hiermee is het dus geen papieren werkelijkheid maar een werkelijkheid onderbouwd op basis van geconstateerde feiten. Lang leve de kwaliteitsborger.

Ik wens u een fijne vakantie, want wit onderwerp wordt na het zomerreces pas weer voortgezet vanaf 11 september. Tot dan wensen wij u een kwalititieve mooie en bouwzekere vakantie toe.

 

kort verslag van de Commissie:

4. 34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De commissie besluit bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018 inzake wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, I) aan te houden totdat de Tweede Kamer het aangekondigde dertigledendebat over dit onderwerp heeft gehouden.