IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Eerste Kamer voor derde termijn WKB april 2019

Eerste Kamer voor derde termijn WKB april 2019
2 april 2019 ROWIQ Advies
Eerste Kamer

Eerste Kamer gaat voor derde termijn WKB april 2019

UPDATE: De Eerste Kamer heeft op 9 april 2019 ingestemd met het voorstel van de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 2 april 2019 om de plenaire beraadslaging over het voorstel op dinsdag 23 april 2019 te heropenen en met een derde termijn voort te zetten.

2 april 2019 heeft de commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) om 16.15 in haar commisievergadering besloten, op basis van de antwoorden van minister Ollongren eind maart, om nog voor de wisseling van de wacht in de Eerste Kamer een kort derde termijn door te voeren.

Gaan we de positieve stemming nog meemaken in april 2019?

Onderstaand de tekst als uitkomst van de vergadering.

1.
34453

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 maart 2019 inzake Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34453, M) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie stelt voor nog deze zittingsperiode een korte derde termijn over het wetsvoorstel te houden. De staf gaat na wat een geschikte datum is.