IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen

AMvB Kwaliteitsborging voor het bouwen
19 juli 2016 ROWIQ Advies

Ontwerp AMvB kwaliteitsborging voor het Bouwen

minister blokNadat in april 2016 reeds de concept tekst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen was gelanceerd, was het wachten op de AMvB. Deze concept AMvB kwaliteitsborging (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen) geeft invulling aan de verwijzingen die gesteld waren in de concept Wet. Zoals de eisen aan de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger, eisen aan het instrument, gevolgklasse 1, zijn uitgewerkt. Niet alle eisen zijn uitputtend uitgewerkt. Hiervoor is het wachten op een Ministeriële Regeling.

Inhoud van het besluit / AMvB kwaliteitsborging

Dit besluit heeft als doel het stelsel van kwaliteitsborging (waaronder regels aan instrumenten en regels voor toezicht in het nieuwe stelsel) nader uit te werken door:
1. aanwijzing van categorie bouwwerken waarvoor het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging gaat gelden: eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1).
2. aanwijzing van categorie bouwwerken waarvoor bij een omgevingsvergunning voor het bouwen geen toets aan bouwtechnische voorschriften meer nodig is.
3. Het stellen van nadere regels aan instrumenten en via die weg vastleggen van regels voor kwaliteitsborging.
4. Het stellen van de procedures voor toelating van instrumenten en kwaliteitsborgers tot het stelsel.
5. Het stellen van regels over de aanvraagprocedure voor toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging, het openbaar register van instrumenten voor kwaliteitsborging en het vaststellen van tarieven door de toelatingsorganisatie voor de behandeling van aanvragen, het bijhouden van het register en het toezicht op de naleving van de regels met betrekking tot de toepassing van de instrumenten voor kwaliteitsborging.

Lees hier het Besluit AMvB kwaliteitsborging voor het bouwen zoals gepubliceerd op 18 juli 2016

Lees hier de Nota van toelichting Besluit AMvB kwaliteitsborging voor het bouwen zoals gepubliceerd op 18 juli 2016

Deze internetconsultatie van het besluit loopt tot 1 oktober 2016.