IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Workshop Wkb

Workshop WKB (4 juli 2017)

uw voorbereiding op Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Onlangs heeft minister Plasterk van Rijksdienst en Wonen het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer geloodst. De Wet, die nu ligt in de Eerste Kamer, heeft tot doel verbetering van de bouwkwaliteit door verbetering van de privaatrechtelijke positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument en door de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken. Veel bedrijven werkzaam in de bouwkolom willen graag weten wat het voor hen gaat betekenen. Daarom geeft deze workshop Wkb u tips en handvatten hoe u het komende jaar aan de slag kunt gaan om uw invulling hieraan te geven.

Inhoud

Tijdens de interactieve Workshop Wkb wordt een helder beeld geschetst van de werking van het stelsel, de werking van de instrumenten en de rol van de kwaliteitsborger. Vele vragen gaan we met elkaar doornemen en beantwoorden, zoals:

 • Hoe ziet het kwaliteitsborgingsstelsel eruit?
 • Welke partijen spelen een belangrijke rol?
 • Wanneer gaan we starten?
 • Welke eisen worden gesteld aan de instrument voor kwaliteitsborging?
 • Welke instrument is voor mij het meeste van belang?
 • Wat is de taak van bevoegd gezag nog?
 • Wat moet is doen om kwaliteitsborger te worden?

Doel Workshop

Het doel van de workshop is minimaal tweeledig:

 1. Helder inzage geven in de nieuwe manier van verkrijgen en borgen tijdens het hebben van omgevingsvergunning Bouwen.
 2. Om zelf aan de slag te gaan als kwaliteitsborger is het van het grootste belang dat u de juiste keuzes kunt maken op basis van de juiste informatie.

Voor wie

De interactieve workshop Wkb is voor:

 • Architecten
 • Bouwmanagers
 • Adviseurs en uitvoerenden op gebied van installatietechniek
 • Adviseurs en uitvoerenden op gebied van constructieve veiligheid
 • Adviseurs en uitvoerenden op gebied van bouwfysica
 • Adviseurs en uitvoerenden op gebied van brandveiligheid
 • Toezichthouders
 • Directievoerders
 • Aannemers, Bouwers
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedeigenaars

Door wie

De workshopleider is de heer Raymond von den Benken. Sinds 1999 reeds bezig met het onderwerp kwaliteitsborging voor het bouwen, toen met het opzetten van een beoordelingsrichtlijn Bouwplantoetsing voor het Bouwbesluit om dit onder certificatie uit te voeren. Naast vele jaren als lead-auditor voor certificatie instellingen de laatste ruim 10 jaar meer en meer als adviseur aan de slag. Het ondersteunen van organisaties om te komen tot kwaliteit is zijn passie.

Hoe is het programma

 • Het nieuwe stelsel
 • De rollen in het nieuwe stelsel
 • Indeling Gevolgklassen
 • Uitleg instrumenten
 • Hoe word ik kwaliteitsborger?

Aanvang workshop Wkb: 13.30 – 17.00 te Deventer

Kosten: € 225,00 (exclusief BTW)

Data: eerstvolgende is dinsdag 4 juli 2017

Op al onze diensten en producten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing