IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Gelijkwaardigheid in nieuw stelsel Wkb

Gelijkwaardigheid in nieuw stelsel Wkb
19 september 2015 ROWIQ Advies

Hoe om te gaan met gelijkwaardigheden in het nieuwe stelsel Wkb

Hoe om te gaan met gelijkwaardigheden in het nieuwe stelsel op basis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is beschreven in een van de laatste documenten vanuit de stichting IBK.

Eén van de taken van de ZBO Bouwkwaliteit (verder: ZBO) na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is het beoordelen, toelaten, monitoren en zo nodig weer intrekken van instrumenten voor kwaliteitsborging. Het instrument bevat procedures en protocollen op welke wijze de kwaliteit geborgd wordt. Het instrument zal in de praktijk toezien op de wettelijke technische eisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit, maar kan ook worden verbreed tot het voldoen aan het contract en goeden deugdelijk werk. De ZBO ziet alleen toe op het voldoen aan de wettelijke technische eisen.

Er is sprake van een nadrukkelijke synergie tussen de werkzaamheden van de ZBO als Toelatingsorganisatie en de benodigde ondersteuning in het kader van gelijkwaardigheid. Geadviseerd wordt dan ook de gelijkwaardigheid als volgt vorm te geven bij de ZBO Bouwkwaliteit:

1. De Adviescommissie praktijktoepassing bouwvoorschriften is een onafhankelijke commissie die vanuit de ZBO Bouwkwaliteit wordt ondersteund. De ZBO levert inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van adviezen en secretariële ondersteuning bij het verwerken en registreren van adviezen; . Lees hier het hele document

 

ibkrapport