IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Uitstel WKB, niet op 1 juli 2022

Uitstel WKB, niet op 1 juli 2022
1 februari 2022 ROWIQ Advies

De WKB gaat niet in op 1 juli 2022.

Ondanks jaren van voorbereiding, overleg, toezeggingen van bestuurlijke partners heeft Minister Hugo de Jonge vandaag per brief de Beide Kamers laten weten dat hij het niet verantwoord acht om de invoeren plaats te laten vinden op 1 juli 2022. De komende tijd zal worden gekeken of het 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 moet worden. Het was reeds bekend dat de Wkb gekoppeld was aan de Omgevingswet. Deze wordt nu uitgesteld.

Hieronder een citaat uit de brief van Hugo de Jonge

Omdat ik de Omgevingswet op een verantwoorde manier wil invoeren, zal ik niet vasthouden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022. Het is immers belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en dat gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan hebben.
Daarom zal ik de komende weken, samen met de bestuurlijke partners, bezien welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking te laten treden.
Afhankelijk van de uitkomsten zal ik besluiten of de beoogde invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Zodra dit duidelijk is, zal het ontwerp van het Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan beide Kamers. Daarover kan dan in beide Kamers het debat worden gevoerd,  zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk.

Dit geeft marktpartijen iets meer lucht om zich voor te bereiden om deel te nemen aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, als kwaliteitsborger of gecertificeerde partij voor het borgen van eigen werk.