IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

De volgende stap naar start Wkb, Advies Raad van State

De volgende stap naar start Wkb, Advies Raad van State
1 maart 2022 ROWIQ Advies

De start van de Wkb komt nu dichtbij, nog 10 maanden

Minister Hugo de Jonge heeft de eerste en Tweede Kamer laten weten dat de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in kunnen gaan op 1 januari 2023. Dit heeft hij 24 februari 2022 gemeld aan de voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. met deze melding heeft Hugo de Jonge ook voorhang van het ontwerp-KB is een onderdeel van het voorbereidingsproces van de besluitvorming over de inwerkingtreding van de Omgevingswet, ingediend.

Start Wkb, Advies Raad van State Besluit kwaliteitsborging

Op 24 februari heeft minister Hugo de Jonge de Eerste Kamer geïnformeerd over het advies van de Raad van State met betrekking tot het Besluit kwaliteitsborging. (Het advies is vorig jaar aangevraagd en in januari 2022 door de RvS reeds afgegeven) De RvS heeft een advies met een positief bericht uitgebracht. In een bijlage bij de brief is aangegeven welke wijzigingen naar aanleiding van dat advies en overleg met de Eerste Kamer nog zijn doorgevoerd in de toelichting op het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen. In de brief geeft hij tevens aan op korte termijn delen van het stelsel in werking te laten treden zodat de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw formeel met de werkzaamheden kan starten.

De finale afweging over inwerkingtreding van het volledige stelsel vindt in maart 2022 plaats. De planning is om de Wkb tegelijk met de Omgevingswet – inmiddels per 1 januari 2023 gepland – van start te laten gaan.

Zo zijn er in het advies een aantal onderwerpen die aan de orde komen, bijna start Wkb, Advies Raad van State:

 • Procedurele verschillen vergunning- en meldplicht
 • Overgangsrecht Consumentendossier
 • Voldoende kwaliteitsborgers
  • Effecten voor kleine bouwondernemingen
 • Doorlooptijd borgingsplannen
 • Handhavingsbevoegdheid bevoegd gezag
 • Oordeel bevoegd gezag over verklaring kwaliteitsborger
  • Gereedmelding van de bouwactiviteit
 • Handhaving bij geschillen
 • Formulering handhavingstaak Wkb
 • Beroep tegen kwaliteitsborger
  • Geschillenbeslechting
 • Benodigde kennis en ervaring kwaliteitsborgers
 • Ingrijpen bij kwaliteitsborger

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij de artikelen van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen en heeft een drietal aandachtspunten voor de nota van toelichting.

 • Financiële gevolgen gemeenten
 • Continuïteit woningbouw
 • Kleinschalige bouwondernemingen