IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd
13 april 2022 ROWIQ Advies
BRL 5019 Wkb

Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd

De definitieve versie van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen is gepubliceerd. Dit daags na de stemming in de Tweede Kamer over moties aangaande de Omgevingswet. De start van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in gekoppeld aan de introductie van de Omgevingswet. Één van de moties is aangenomen die aangeeft dat er gestart kan worden met de Omgevingswet op 1 januari 2023.

Onderstaand op de button treft u de complete versie aan van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen.

Hier geven wij in het kort weer wat de belangrijkste verschillen zijn met de ontwerpversie van de februari 2022:

  • Bouwbesluit 2012, artikel 1.54 lid 1 is nieuw
  • Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 2.18 lid 2 is nieuw
  • Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 2.19 lid 1f is nieuw
  • Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 2.21 Bouwwerk = bouwactiviteit
  • Besluit bouwwerken leefomgeving, artikel 7.5c is nieuw
  • Omgevingsbesluit, artikel V is nieuw
  • verwijderd: 1.42 c. die niet vallen onder een categorie bouwwerken als bedoeld in artikel 2.10, derde lid, onder b, van de Wabo.
  • verwijderd 1.43 lid 3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geheel of gedeeltelijk te vernieuwen of te veranderen of een te vergroten bouwwerk.

Wil jij ook met jouw organisatie bijdragen als de verbetering en de aantoonbaarheid van de Bouwkwaliteit?

Als kwaliteitsborger of als toeleverancier voor de kwaliteitsborger? Lees hiernaast hoe verder.