IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

TloKB Eisen instrumenten Wkb definitief

TloKB Eisen instrumenten Wkb definitief
16 mei 2022 ROWIQ Advies

Eisen instrumenten Wkb definitief

Met de inwerkingtreding / oprichting van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is ook een definitieve set bekend gemaakt van de eisen waaraan de instrumenten WKB moeten voldoen. Met deze definitieve set eisen kunnen de instrumenten de laatste aanpassingen doorvoeren voordat zij definitef kunnen worden toegelaten als instrumentaanbieder voor de Wkb.

Even in herinnering: Kwaliteitsborgers moeten een licentie hebben met een instrument om de werkzaamheden vanaf 1 januari 2023 (planning van minister Hugo de Jonge) te kunnen uitvoeren voor Gevolgklasse 1. Kwaliteitsborgers nemen dan de rol over van bevoegd gezag om de middels het beoordelen van documenten en het uitvoeren van inspecties een uitspraak te kunnen doen of het bouwwerk voldoet aan de eisen van de bouwregelgeving (lees nu Bouwbesluit, straks Besluit bouwwerken leefomgeving).

De instrumentaanbieders (nu vijf bekend: KIK, TIS, WKI, VKB, KWG) moeten hun instrumenten opstellen volgens de eisen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze eisen worden gecontroleerd door de TloKB. De invulling van de eisen en de controle op de uitwerking ervan is door de TloKB vastgelegd in het document Toetsingskader Wkb-instrument. De instrumentaanbieders hebben de vertaling van deze eisen weergegeven in hun eigen regeling of richtlijnen. Kwaliteitsborgers moeten weer aantoonbaar voldoen aan die gestelde eisen uit die regelingen of richtlijnen. De instrumentaanbieders controleren de Kwaliteitsborgers of zij voldoen aan die eisen. Als dat zo is is de kwaliteitsborger gerechtigd het instrument te mogen voeren.

Aanpassing eisen

De voorgaande versie van het toetsingskader is gepubliceerd op 22 december 2021. Met deze laatste aanpassing nu, gedateerd op 22 april 2022 versie 2.2, zijn de definitieve eisen bekend.

Een aantal opvallende aanpassingen zijn:

  • “Lokale voorschriften” gewijzigd in “op de bouwactiviteit van toepassing zijnde maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, en bijzondere lokale omstandigheden”.
  • Het opleidingsniveau voor de werkzaamheden in het kader van brandveiligheid gewijzigd naar HBO. Het opleidingsniveau voor werkzaamheden in het kader van bouwfysica, installaties en controle op de bouw naar MBO4.
  • “Stopmomenten” en “informatiemomenten” samengevoegd tot “de momenten waarop tussentijds informatie bekend moet zijn voor de voortgang van het proces van kwaliteitsborging en bouwactiviteit”.

Dit houdt in de voor het deelgebied brandveiligheid nu een HBO opleidingsniveau wordt gevraagd in plaats van MBO4. Er is kennelijk een sterke lobby geweest om dit aan te passen. Alle instrumenten zullen dus deze eis aanpassen in hun eisenpakket en kwaliteitsborgers daar op toetsen.

Wil u nu ook kwaliteitsborger worden of het gecertificeerd borgen van uw eigen werk, wij hebben de beste oplossing om snel hiervoor een kwaliteitssystem op te zetten.

De implementatie van de BRL5019 kan snel worden uitgevoerd door u. Sommige klanten lukt het om binnen 2 maanden het handboek te hebben ingevuld en geïmplementeerd. Op naar de snelweg van certificatie.