IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

invoering Omgevingswet en Wkb planning 1 juli 2022

invoering Omgevingswet en Wkb planning 1 juli 2022
3 november 2021 ROWIQ Advies
BRL 5019 Wkb

Invoering Omgevingswet en Wkb loopt volgens planning, 1 juli 2022

Minister Ollongren heeft op 1 november 2021 zowel de Eerste als ook de Tweede kamer geïnformeerd over de stand van zaken en de planning om inwerkingtreding van 1 juli 2022 haalbaar te laten zijn. Per brief over de Wkb geeft zij aan wat de stand van zaken is rondom de proefprojecten. Voor de Omgevingswet geeft zij uitgebreid aan wat de stand van zaken is qua implementatie van de vele onderdelen van de Omgevingswet.

In beide brieven geeft de minister aan de dat de voorgestelde planning van inwerkingtreding haalbaar is. We liggen dus op koers voor 1 juli 2022. Doordat de politiek de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, blijft het tot een definitief besluit van de Eerste Kamer en publicatie in de Staatscourant hopen dat de planning wordt gehaald.

Dit houdt in dat voor de ingang van de Wkb slechts nog 8 maanden resten. Invoering Omgevingswet en Wkb planning 1 juli 2022.

Wat moet welke partij nog doen?

Bereid u goed voor, zowel de opdrachtgever moet weten wat hij moet vragen (wie gaat welke gesteld eisen controleren en aantonen) en wat hij gaat krijgen (hoe ziet het dossier eruit).

Wat moet de adviseur aanleveren om slim, snel en goed de juiste informatie te leveren aan de kwaliteitsborger (toon aan dat het werk voldoet aan het Bouwbesluit, versie……), ga ik zelf gecertificeerd aantonen dat mijn werk voldoet aan het Bouwbesluit, kies dan de BRL 5019.

Als kwaliteitsborger zijn er ook een aantal keuzes: welk instrument, kies ik KIK met de BRL 5019, stel het kwaliteitssysteem op voor certificatie (basis handboek is reeds digitaal beschikbaar), kies welke delen u zelf in huis heeft en met welke u gaat samenwerken (inhuur?). Begin tijdig. een totaal traject van nu starten tot en met “ik ben kwaliteitsborger” duurt ca 6 tot 8 maanden.

Al aannemer / bouwer krijg je te maken met mogelijk verschillende instrumenten. Zorg ervoor dat helder kunt aantonen dat het uitgevoerde werk voldoet aan de project goedgekeurde documenten, stel een keuringsplan op, toon aan dat gewerkt wordt conform de verwerkingsvoorschriften van producten, zorg voor goede dossiervorming (zie BW 7:758a uit Wkb).

Als belangrijkste punt: zorg voorafgaand aan elke fase in het bouwproces dat iedereen van elkaar weet wat er wanneer waarom geleverd gaat worden?