IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1 januari 2023 start Omgevingwet en Wet kwaliteitsborging

1 januari 2023 start Omgevingwet en Wet kwaliteitsborging
13 juli 2022 ROWIQ Advies

1-1-23 start Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging

Op 12 juli 2023 heeft de Eerste Kamer bij stemming de motie Rietdijk aangenomen om per 1 januari 2023 te starten met de Omgevingswet. Omdat aan de Omgevingswet ook de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is gekoppeld gaat de Wkb ook in op 1 januari 2023.

Op 12 april 2022 heeft de Tweede Kamer reeds de motie Minhas aangenomen op per 1 januari 2023 de OW en de Wkb te laten beginnen.

Hiermee hebben beide Kamers de regering opdracht gegeven om de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging per 1 januari 2023 in te laten gaan.

Zit er dan helemaal geen adder onder het gras?

Gelukkig wel, anders gaat het te makkelijk in de politiek. De Eerste Kamer heeft in de motie ook aangenomen dat het wenselijk is dat het adviescollege ICT (AcICT) in oktober 2022 een geactualiseerd advies uitbrengt én de motie verzoekt de regering om in oktober de voortgangsinformatie vanuit het interbestuurlijke programma over performance, stabiliteit, integrale ketentesten en tijdelijke alternatieve maatregelen aan te leveren met als doel de Eerste Kamer kennis te laten nemen van de uitslagen van de testen en de verbeteringen van de keten die daarmee zijn georganiseerd met het oog op inwerkingtreding per 1 januari 2023.

Hierna zal het ontwerp-Koninklijk Besluit, zoals dat in februari naar beide kamers is gestuurd, worden goedgekeurd/aangenomen en wordt de startdatum van de OW en Wkb gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Eerste Kamer

Planning kwaliteitsborgers in spé

Voor de controle van de werking van Gevolgklasse 1, zie art 1.43 van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, zijn kwaliteitsborger nodig. Middels het instrument KIK met de certificaat BRL 5019, hebben de KIK-ers de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wkb.

Eerder hebben wij reeds aangegeven wat de weg is voor de kwaliteitsborger om kwaliteitsborger te worden. Zie hier de tekst.

De vraag is niet of je als bouw(advies)organisatie er mee te maken krijgt maar dat je ermee te maken krijgt. Bereid je goed voor. Nog ruim 5 maanden te gaan.

Lees hier meer over de Wet, het Besluit en de Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen

Lees hier meer over de BRL 5019.

Kies met ROWIQ voor een snelle invoer van uw kwaliteitssysteem BRL 5019 in samenwerking met onze zuster Kwaliteitshandboek.shop. Als alle blikken de juiste kant op staan en u maakt er tijd voor vrij, kan het traject om te komen van het opzetten van het kwaliteitssyteem, gecertificeerd BRL 5019 worden tot het zijn van kwaliteitsborger KIK binnen 4 maanden zijn voltooid.

Onlangs hebben wij het volgende traject mogen voltooien:

Offerte eind februari 2022
Opdracht eind maart 2022
Start ondersteuning eind maart 2022
Laatste ondersteuning op locatie begin mei 2022
Certificatieonderzoek 23 mei 2022
Certificaat 14 juni 2022
Kwaliteitsborger KIK

Kwaliteitshandboek

Meer informatie over het kwaliteitshandboek voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit? Lees verder!

Handboek met twee bezoeken

Meer informatie over het BRL 5019 basisadvies voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit? Lees verder!

Advies op maat

Meer informatie over advies op maat over Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit? Lees verder!

icon box image

Kwaliteitshandboek direct bestellen

Bestel hier uw kwaliteitshandboek voor de BRL 5019 ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ vanaf € 1.389.

icon box image

Offerte kwaliteitshandboek en twee bezoeken

Een prijsopgave aanvragen voor een verkort implementatietraject: 2 bezoeken op locatie en levering van het handboek BRL 5019.

icon box image

Offerte advies op maat

Een prijsopgave aanvragen voor een advies op maat bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem voor BRL 5019 ‘Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit’.