IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Omgevingswet en Wkb uitgesteld tot 1 juli 2023

Omgevingswet en Wkb uitgesteld tot 1 juli 2023
17 oktober 2022 ROWIQ Advies

Nadat het AcICT rapport over de invoering van de DSO voor de Omgevingswet reeds aangaf dat het lastig zou worden heeft Minister Hugo de Jonge besloten om na wijs beraad de invoeringsdatum op te schuiven naar 1 juli 2023.

Wederom uitstel van invoering voor de zoveelste keer.

minister De Jonge heeft een aantal scenario’s de revue laten passeren.

Op basis van de stand van zaken en de rapportages heb ik in de afgelopen periode gekeken naar mogelijke scenario’s over de vervolgstappen van het inwerkingtreden van de Omgevingswet. Dit betreft de volgende drie scenario’s: • 1. inwerkingtreding per 1 januari 2023, • 2. inwerkingtreding per 1 juli 2023, • 3. herziening van de digitale voorzieningen en interbestuurlijke afspraken als geheel, zonder zekerheid over een nieuwe datum van inwerkingtreding

Dit geeft de toekomstige kwaliteitsborgers extra tijd en ruimte om zich voor te bereiden om de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Tevens kunnen architecten en adviseurs ook gaan nadenken over de rol en de gegevens die zij dadelijk gaan leveren..

Diverse routes voor de vergunningen zijn straks aan de orde.

Zorg dat je weet welke route je moet bewandelen.

Heb jij nog vragen of wil jij een uitleg tijdens een werkoverleg of werklunch? Vraag het aan ons.

Of kijk hoe kwaliteitsborger te worden.