IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wat zijn de opleidingseisen GK1 Wkb

Opleidingseisen personeel kwaliteitsborger

In de Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen is onder artikel 3.51 aangegeven wat de opleidingseisen zijn. De eisen worden onderverdeeld in de volgende vakgebieden:

 • a. de algemene coördinatie ten aanzien van de kwaliteitsborging;
 • b. constructieve veiligheid;
 • c. brandveiligheid;
 • d. bouwfysica;
 • e. installatie en
 • e. toezicht op de bouw.

Deze onderstaande eisen zijn minimaal opgenomen in de instrumenten, artikel 3.51 schrijft:

Artikel 3.51 (opleiding, kennis en ervaring kwaliteitsborger)

1. De in een instrument voor kwaliteitsborging beschreven eisen over de opleiding en ervaring, bedoeld in artikel 3.83 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, omvatten voor de kwaliteitsborging van bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 ten minste:
a. voor werkzaamheden in het kader van risicobeoordelingen, vaststellen van borgingsplannen en
de algemene coördinatie bij kwaliteitsborging:
1. een diploma op HBO-niveau;
2. kennis van de inhoud en systematiek van het Besluit bouwwerken leefomgeving; en
3. ten minste drie jaar werkervaring als leidinggevende met:

 • het coördineren en organiseren van bouwprojecten;
 • het uitvoeren van risicobeoordelingen van bouwplannen;
 • het vaststellen van borgingsplannen; en
 • het controleren en beoordelen van bouwwerken aan de algemene bepalingen voor bouwwerken en de regels voor bruikbaarheid van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

b. voor werkzaamheden in het kader van constructieve veiligheid:
1. een diploma op HBO-niveau;
2. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving met betrekking tot de regels voor constructieve veiligheid; en
3. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:.

 • constructies op het voldoen aan de regels voor constructieve veiligheid van het Bouwbesluit 2012 of Besluit bouwwerken leefomgeving;
 • constructietekeningen en –berekeningen, inclusief de schematisering en de toegepaste rekenmethoden; en
 • constructieve bouwmaterialen;

c. voor werkzaamheden in het kader van brandveiligheid:
1. een diploma op MBO4-niveau;
2. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving met betrekking tot de regels voor brandveiligheid; en
3. ten minste vijf jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van bouwwerken op het voldoen aan de regels voor brandveiligheid van het Bouwbesluit 2012 of Besluit bouwwerken leefomgeving;

d. voor werkzaamheden in het kader van bouwfysica:
1. een diploma op MBO4-niveau;
2. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving over de regels voor gezondheid, energiezuinigheid en milieu; en
3. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:

 • bouwwerken op het voldoen aan de regels voor gezondheid van het Bouwbesluit 2012 of Besluit bouwwerken leefomgeving;
 • bouwwerken op het voldoen aan de regels voor energiezuinigheid en milieu van het Bouwbesluit 2012 of Besluit bouwwerken leefomgeving; en
 • gelijkwaardige oplossingen in het kader van gezondheid, energiezuinigheid en milieu;

e. voor werkzaamheden in het kader van installaties:
1. een diploma op MBO4-niveau;
2. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving over de regels voor installaties; en
3. ten minste drie jaar werkervaring met het controleren en beoordelen van:

 • installaties op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012; en
 • gelijkwaardige oplossingen in het kader installaties; en

f. voor werkzaamheden in het kader van controle op de bouw:
1. een diploma op MBO4-niveau;
2. kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving; en
3. ten minste drie jaar werkervaring met het tijdens de uitvoering controleren en beoordelen van bouwwerken op het voldoen aan de regels van het Bouwbesluit 2012 of Besluit bouwwerken leefomgeving 2012.

2. Aan de in het eerste lid beschreven eisen is ook voldaan als door ervaring een aantoonbaar gelijkwaardig kennisniveau is verkregen.

3. Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor dat uitvoerenden van werkzaamheden in het kader van kwaliteitsborging:
1. kennisnemen van alle wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving; en
2. ten minste iedere twee jaar deelnemen aan bijscholing op de deelgebieden, bedoeld in het eerste lid.

 

kennis opleidingsniveau

pixabay peggy_marco

Nog vragen?

e-mail ROWIQ