IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wet kwaliteitsborging Wkb per 1 juli 2022

Wet kwaliteitsborging Wkb per 1 juli 2022
27 mei 2021 ROWIQ Advies

Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen en Omgevingswet start Wkb per 1 juli 2022

Minister Ollongren heeft zowel de Eerste als ook de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat op basis van bestuurlijk overleg Omgevingswet d.d. 26 mei jl, het voorstel is om de inwerkingstreding van de Omgevingswet en de daar aan gehangen Wkb per 1 juli 2022 kan worden ingevoerd.

Hiermee komt 1 januari 2022 te vervallen.

Belangrijkste reden in de ICT om de werking van de Omgevingswet goed en juist bij de gemeenten en overige bevoegde gezagen te laten werken.

Naast het bestuurlijk overleg zijn vele belangrijke stakeholders van deze wet betrokken zoals VNG, IPO, UvW en de rijkspartijen ook een groot aantal kleine en grote gemeenten, provincies, softwareleveranciers en stedenbouwkundige bureaus, die veel van de werkzaamheden voor deze overheden verrichten.

De minister zal na de zomer een nieuw voorstel doen voor een Koninklijk Besluit. met dit besluit wordt de inwerkingstreding met de nieuwe wet van  1 juli 2022 bekrachtigd.