IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Documenten Wkb projecten

Documenten Wkb projecten
24 maart 2021 ROWIQ Advies

Documenten Wkb projecten

In maart 2021 zijn de eerste documenten vrijgegeven die gebruikt worden in het proces van de projecten voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Deze documenten wordt nu standaard gebruikt rondom proefprojecten van de Wkb. Dit geldt dus voor alle 5 de (voorlopige) instrumenten.

Voor et traject van vergunningaanvraag, bouwmelding, gereedmelding en het tussentijds beëindigen van bouwwerkzaamheden zijn formulieren opgenomen. wat opvalt is dat deze formulieren reeds gekoppeld zijn aan de nog uit te komen versie van het Bouwbesluit 2022 zijnde het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Voor de projecten met een kwaliteitsborger wordt verwezen naar de komende versie van het Besluit kwaliteit leefomgeving (verder Bkl).

Het Bbl en Bkl zijn twee van de vier pijlers (AMvB’s) van de Omgevingswet.

TIP: start tijdig met uw voorbereiding van de Wkb voor de advisuer, kwaliteitsborger en de aannemer / bouwer / onderaannemer / installateur zijn voorbereidingen van belang. #hoetoonikaandatmijnwerkaanBouwbesluitvoldoet

Formulieren Bouwmeldingen obv omgevingsloket

Formulieren Bouwmeldingen irt projecten Wkb