IJsselveer - Rowiq Advies - Deventer

Contact opnemen met ROWIQ Advies

ROWIQ Advies BV
Keulenstraat 10b
7418 ET Deventer

Tel: 085-0433022

e-mail: info@rowiq.nl
www: rowiq.nl
KvK: 69.121.052

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROWIQ Advies B.V. en een opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van ROWIQ Advies B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Wkb ondertussen tijdens uw vakantie

Wkb ondertussen tijdens uw vakantie
30 augustus 2016 ROWIQ Advies

vakantie voorbij

Ondertussen tijdens uw vakantie

De ontwikkelingen rondom de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen hebben gelukkig geen vakantie gehad. Commotie of komkommertijd, ik weet het niet maar het is wel een feit dat nu minister Blok met alle stakeholders heeft gesproken en een voorstel van de Wet inclusief een internetconsultatie, in de Kamer heeft gelanceerd, negatieve berichten komen.

Even in herinnering:

Minister Blok geeft in maart aan dat hij alleen de Wet naar de kamer gaat brengen als er concensus is over de inhoud van de Wet. Kennelijk heeft hij dit bereikt wat het Wetsvoorstel wordt in april 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel moet nog verder worden ingevuld door een AMvB. Deze wordt in juli 2016 ter consultatie aangeboden en een ieder kan naar harte lust reageren.

Start 2007 privaat toetsen

Om te kunnen kijken of instrumenten die straks gebruikt zullen gaan worden werken zul je moeten oefenen. Reeds sinds het formeel verschijnen van de BRL 5019 (het toetsen van bouwplannen aan het Bouwbesluit) in 2007 zijn vele projecten door private partijen onder privaat toezicht, getoetst en zo ingediend bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning bouwen. Feit is dat elke partij die kijkt naar en bouwplan en deze beoordeelt, er elke keer weer nieuwe items naar voren kunnen komen die beter of anders beoordeeld hadden kunnen worden. Maar goed, een 100% waterdichte toets op een bouwplan aan het Bouwbesluit krijg je nagenoeg niet. Doel van de BRL 5019 is om integraal te toetsen aan het Bouwbesluit en risico’s in te schatten, aan te geven welke voorwaarden aan de vergunning moeten worden gesteld. Deze voorwaarden worden onder controle van de toetser vrijgegeven aan de opdrachtgever en bevoegd gezag. Hierna kan de toezichthouder aan de slag. Indien aan alle voorwaarden is voldaan kan de toetser aangegeven dat in ieder geval de ingediende stukken voldoen aan het Bouwbesluit. Het is dan aan de aannemer en de toezichthouder dat e.e.a. ook zo wordt uitgevoerd.

Helaas

In Den Haag is er tijdens de vakantie iemand geweest die deelneemt in dit bovenstaande traject (in Den Haag op basis van de Crisis en Herstelwet) die geen voorstander is van de Wkb. Kennelijk een grote drang naar het scoren tijdens komkommertijd. Iedereen in rep en roer. gelukkig hebben de kwartiermakers van de stichting IBK helder op een rij gezet hoe de berichtgeving is geweest. Het is jammer dat het werk van honderden goedwillenden door één interne notitie, die wordt “gelekt”, in een slecht daglicht wordt gesteld. Alsof private partijen er een potje van maken, zowel de aannemer als ook de controleur. Maar ja, gelukkig maakt de lekker geen fouten. Dat is een grote geruststelling. Het is immers vakantie.

En we gaan door

Met de komst van de Wkb gaat ook het toezicht naar de private kant. Ook hier moet je samen ondergaan wat de beste manier is om een gedegen oordeel te kunnen geven tegen een goed tarief. (we willen geen 100% bouwpolitie tijdens de uitvoering aanwezig). Uiteraard als je samen gaat oefenen en verbeteren komen ook fouten in het traject naar boven. Dit is natuurlijk geen probleem als je de fout maar niet twee keer maakt en als je de fout weet te herstellen. Samen los je de fouten op en voert verbeteringen door aan de controle. Hierdoor ontstaat een beter systeem.

Op één na, gaat iedereen vrolijk door met de voorbereidingen en implementatie van de mooie nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. de voorgestelde AMvB goed doornemen en opmerkingen doorgeven. Samen bouwen aan een beter en vooral kwalitatief en transparante bouwwereld waar de klant aantoonbaar krijgt wat hij betaalt.

Borging kwaliteit

We zullen niet allemaal kwaliteitsborger (willen) worden. Gelukkig hoeft dat ook niet. Maakt aantoonbaar dat jouw onderdeel van het grote geheel voldoet aan de gestelde eisen. Geef hierbij tevens aan wat de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn. Hiermee lever je een deel van de integrale borging aan. Zorg dat je een kwaliteitsmerk op je eigen werk mag gaan zetten (zoals bijvoorbeeld de ISO 9001, BRL 5019, BRL 5006. BRL 9500, BRL 5027, BRL 6000 en BRL 9933 voor de overige zie SBK ,KViNL en KOMO) Hiermee wordt het hebben van aantoonbare kwaliteit ineens (weer) financieel aantrekkelijk. maar gelukkig niet alleen hiervoor, ook bij het meedoen aan aanbestedingen.

Niet iedereen heeft de tijd om zich indringend te verdiepen in de Wet en de AMvB. Daarom zijn er gelukkig vele workshops en masterclasses die u informeren.

Belangrijk is dat uw huidige kwaliteit die u levert straks mee gaat tellen in de kwaliteitsborging. Deste beter u het als architect, installateur, aannemer het voor elkaar heeft om aan te tonen dat uw deel voldoet aan de eisen van de opdrachtgever, deste minder werk heeft de kwaliteitsborger straks te doen. de eerstvolgende bijeenkomst is op 22 september te Deventer.

Succes met uw voorbereiding op de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Wat is kwaliteit toch een mooi vak. Als iedereen doet wat er van hem wordt gevraagd, ga ik wat anders doen.

Raymond von den Benken, passie voor kwaliteit in de bouwsector